Kraj Vysočina

  • Kolik procent lesů v kraji Lesy ČR spravují?

Lesy ČR spravují 33 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik v roce 2020 v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem a poškozeného větrem?

Celkem se v kraji vytěžilo 2 884 000 m3 dřeva, z toho 2 311 000 m3 kůrovcového a 257 000 m3 poškozeného větrem.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021 a kolik je to % loňské těžby?

Letos počítáme se těžbou 2 870 000 m3 dřeva, což je 100 % loňského objemu.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Ledečsko (nad Sázavou), Telčsko, Pelhřimovsko a lesy v okolí Nového Města na Moravě.