Kraj Vysočina

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021?

Letos počítáme se těžbou 2 288 000 m3 dřeva, což je 79 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

1 031 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými oblastmi jsou v tomto kraji Ledečsko (Ledeč nad Sázavou), Telčsko a Pelhřimovsko.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 6. 2021?

7 190 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 3 530 hektarů a vysadit 22,4 miliony sazenic. Do 30. 6. jsme zatím vysadili téměř 9 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 1080 hektarech.