Kraj Vysočina

  • Kolik % lesů v kraji Lesy ČR spravují

Lesy ČR spravují 33 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik v roce 2020 v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem a poškozeného větrem?

Celkem se v kraji vytěžilo 2 884 000 m3 dřeva, z toho 2 311 000 m3 kůrovcového a 257 000 m3 poškozeného větrem.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021 a kolik je to % loňské těžby?

Letos počítáme se těžbou 2 870 000 m3 dřeva, což je 100 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Ledečsko (nad Sázavou) Telčsko, Nové Město na Moravě a Pelhřimovsko.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 1.1.2021?

5 978 hektarů.

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji zalesnit v roce 2021 a kolika sazenicemi? Na jaké ploše počítáte s přirozenou obnovou?

Plánujeme zalesnit plochu 3273 hektarů a sazenic plánujeme vysadit 18 566 000 ks. S přirozenou obnovou počítáme na ploše 260 hektarů.