Kraj Vysočina

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v roce 2019 a kolik kůrovcového?

Celkem 3 097 000 m3, z toho 2 648 000 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik m3 dřeva podnik v kraji v roce 2019 vytěžil kvůli poškození větrem?

Bylo to 332 000 m3.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to % loňské těžby?

Bude záležet hlavně na počasí, přesto letos počítáme s těžbou 3 494 000 m3 dřeva, což je 113 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Telčsko, Ledečsko (nad Sázavou), Třebíčsko.

  • Jaký byl stav holin v tomto kraji ke konci roku 2019?

6 008 ha

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme výsadbu 9,8 milionů sazenic lesních dřevin na 1 712 hektarech. Bude samozřejmě záležet na přírodních podmínkách a počasí.