Kraj Vysočina

  • Jaký objem dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2023?

Letos počítáme s těžbou 970 tisíc m3 dřeva.

  • Kolik m3 kůrovcového dřeva podnik vytěžil k 31. 12. 2022?

Celkem to bylo 408 tisíc m3 a 43 tisíc m3 podnik využil na kůrovcové lapáky. Objem je tak po čtyřech letech, kdy přesahoval milion metrů krychlových, výrazně nižší.

  • Jak hodnotíte loňský vývoj kalamity v tomto kraji k 31.12.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti

Aktuálně není žádná oblast postižena výrazně více. Nejvíce kůrovce je v lokalitách s rozdrobenou vlastnickou strukturou. Data z ostatních majetků ale nemáme k dispozici.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31. 12. 2022?

K tomuto datu evidujeme 4 975 hektarů holých ploch.

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme zalesnit 2 662 hektarů a vysadit deset milionů sazenic.