Kraj Vysočina

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Letos počítáme se těžbou 1,6 milionů m3 dřeva, což je 75 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021?

2,1 milionů m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženou oblastí je v tomto kraji Ledečsko (Ledeč nad Sázavou).

Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2021?

6 299 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 3 090 hektarů a vysadit 15 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 260 hektarech.