Kraj Vysočina

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

V Kraji Vysočina podnik vytěžil od ledna do konce června 2019 celkem 1 038 243 m3 dříví, což představuje 41 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 730 915 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR v kraji Vysočina 1 519 679 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 2 503 772 m3, což je 165 % loňské těžby. Jedná se o nejvyšší plánovaný nárůst těžby mezi všemi kraji ČR.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Podnik vytěžil celkem 1 178 221 m3 kůrovcového dřeva a 284 106 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Telčsko, Třebíčsko, Ledečsko (nad Sázavou) a okolí Nového Města na Moravě.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

1 608 ha

  • Jak velkou plochu plánujete letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme výsadbu 3,1 milionů sazenic na 572 hektarech.