Kraj Vysočina

  • Kolik % lesů v kraji Lesy ČR spravují

Lesy ČR spravují 33 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik do 30.6. v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem?

Celkem 1 120 000 m3, z toho 798 000 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik m3 dřeva podnik v kraji do 30.6. vytěžil kvůli poškození větrem?

Bylo to 175 000 m3.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to % loňské těžby?

Letos počítáme se těžbou 3 494 000 m3 dřeva, což je 112 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Telčsko, Ledečsko (nad Sázavou) a Nové Město na Moravě.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke konci letošního června?

6 000 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme zalesnit plochu 2 090 hektarů a sazenic plánujeme vysadit 12 100 000ks.