Liberecký kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v roce 2019 a kolik kůrovcového?

Celkem 322 000 m3, z toho 188 000 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik m3 dřeva podnik v kraji v roce 2019 vytěžil kvůli poškození větrem?

Bylo to 94 000 m3.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to % loňské těžby?

Bude záležet hlavně na počasí, přesto letos počítáme s těžbou 442 000 m3 dřeva, což je 137 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené?

Nejvíce postiženou oblastí v tomto kraji je okolí České Lípy.

  • Jaký byl stav holin v tomto kraji ke konci roku 2019?

624 ha

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme výsadbu 1,4 milionů sazenic lesních dřevin na 221 hektarech. Bude samozřejmě záležet na přírodních podmínkách a počasí.