Liberecký kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021?

Plánujeme vytěžit 775 000 m3, což je 129 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

329 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené je v tomto kraji okolí České Lípy a Ještědu.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 6. 2021?

1 298 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 390 hektarů 2,2 miliony sazenic. Do 30. 6. jsme zatím vysadili 1 553 000 sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 130 hektarech.