Liberecký kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

V Libereckém kraji podnik vytěžil od ledna do konce června 2019 celkem 132 032 m3 dříví, což představuje 67 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 51 196 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR v Libereckém kraji 228 505 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 195 771 m3, což je 86 % loňské těžby.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Podnik vytěžil celkem 66 026 m3 kůrovcového dřeva a 104 657 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Kraj nepatří ke kalamitním, proto nejsou vytipovány nejpostiženější oblasti.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

473 ha

  • S jak velkou plochou počítáte pro umělé zalesňování v roce 2019 a kolik je to nových stromků?

Plánujeme výsadbu 1,1 milionu sazenic na 177 hektarech.