Liberecký kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Plánujeme vytěžit 728 000 m3, což je 103 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021?

707 tisíc m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené je v tomto kraji okolí České Lípy a Ještědu.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2021?

1 791 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 370 hektarů 3,6 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 200 hektarech.