Obecné dotazy

  • Kolik dřeva podnik plánuje letos vytěžit?

Celkem 12,1 milion m3, tedy 84 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

Celkem 5,6 milionů m3

  • Jaký je stav holin ke 30. 6. 2021?

33 355 hektarů

  • Jaké mají LČR letos plány, pokud jde o zalesňování?

Letos podnik plánuje obnovu 21 tisíc hektarů, z toho 5 tisíc přirozeně, a výsadbu 90 milionů sazenic. Ke 30. 6. 2021 jsme vysadili 51,4 miliony sazenic.

  • Kde v zemi chřadnou aktuálně lesy nejvíce?

Vysočina zůstává kalamitním regionem. Kalamita ale letos kulminuje v Ústeckém a Libereckém kraji, konkrétně na Děčínsku a dále na Českolipsku a Liberecku.