Obecné dotazy

  • Jaký objem dřeva podnik plánuje letos vytěžit?

Letos počítáme s těžbou 8,5 milionů mdřeva.

  • Kolik m3 kůrovcového dřeva podnik vytěžil k 31.12. 2022?

Celkem to bylo 2 757 tisíc m3 a 191 tisíc m3 jsme využili na kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte loňský vývoj kalamity k 31.12.2022?

Pokračuje pozitivní trend z roku 2021 a 2022, a postupně se tak vracíme k normálnímu hospodaření.

  • Kde aktuálně kalamita pokračuje a jak se situace vyvíjí v ostatních regionech?

Nejproblematičtějším regionem jsou severní Čechy, konkrétně Ústecký kraj. I tam ale poklesl objem dříví, které bylo nutné zpracovat kvůli kůrovci.  

  • Jaký je stav holin k 31.12. 2022?

K tomuto datu evidujeme 29 620 hektarů holých ploch.

  • Jaké mají LČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Letos podnik plánuje obnovu 16 tisíc hektarů a výsadbu bezmála 68 milionů sazenic.

  • Máte dostatek sazenic a pracovní síly k jejich vysazení?

Sazenic je dostatek, zalesňujeme na jaře a na podzim. Rizikem pro výsadby a přirozené zmlazení lesa je sucho. Situaci na pracovním trhu přímo neovlivňujeme, ale naši smluvní partneři zatím zajišťují pracovníky bez větších problémů.