Obecné dotazy

  • Kolik dřeva podnik plánuje letos vytěžit?

Celkem 10,2 milionů m3, tedy 90 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021?

Celkem 11,4 milionů m3.

  • Jaký je stav holin k 31.12. 2021?

32 545 hektarů

  • Jaké mají LČR letos plány, pokud jde o zalesňování?

Letos podnik plánuje obnovu 21 tisíc hektarů, z toho 5 tisíc přirozeně, a výsadbu 90 milionů sazenic.

  • Kde v zemi chřadnou aktuálně lesy nejvíce?

Vysočina zůstává kalamitním regionem. Kalamita ale letos kulminuje v Ústeckém a Libereckém kraji, konkrétně na Děčínsku a dále na Českolipsku a Liberecku.