Jihočeský kraj

  • Kolik procent lesů v kraji Lesy ČR spravují?

Lesy ČR spravují 42 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik v roce 2020 v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem a poškozeného větrem?

Celkem se v kraji vytěžilo 1 726 000 m3 dřeva, z toho 1 116 000 m3 kůrovcového a 411 000 m3 poškozeného větrem.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021 a kolik je to % loňské těžby?

Letos počítáme s těžbou 1 854 000 m3 dřeva, což je 107 % loňského objemu.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené jsou v tomto kraji lesy v okolí Českého Rudolce a Tábora.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 1.1.2021?

2 949 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji zalesnit v roce 2021 a kolika sazenicemi? Na jaké ploše počítáte s přirozenou obnovou?

Letos máme v plánu vysadit na 1 490 hektarech 7 739 000 sazenic. Na stejně velké ploše počítáme s přirozenou obnovou lesa.