Jihočeský kraj

  • Kolik dřeva LČR plánují v kraji vytěžit v roce 2021?

Letos počítáme se těžbou 1,2 miliony m3 dřeva, což je 72 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

571 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené jsou v tomto kraji lesy v okolí Českého Rudolce a Tábora.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 6. 2021?

2 917 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 1 900 hektarů a vysadit 9,3 miliony sazenic. Zatím jsme ke 30. 6. vysadili 5,4 miliony sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 590 hektarech.