Jihočeský kraj

  • Jaký objem dřeva plánují LČR v kraji vytěžit v roce 2023?

Letos počítáme s těžbou jednoho a půl milionu m3 dřeva.

  • Jaký objem kůrovcového dřeva podnik vytěžil k 31. 12. 2022?

Celkem to bylo 129 tisíc m3 a dalších 22 tisíc m3 jsme využili na kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte loňský vývoj kalamity v tomto kraji k 31.12.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

Loni pokračoval pozitivní trend z roku 2021. V současnosti už v tomto regionu nejsou žádné kalamitní lokality spravované Lesy ČR.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31. 12. 2022?

K tomuto datu evidujeme 3 049 hektarů holých ploch.

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme zalesnit 1 545 hektarů a vysadit 4,8 milionů sazenic.