Jihočeský kraj

  • Kolik dřeva LČR plánují v kraji vytěžit v roce 2022?

Letos počítáme se těžbou 1,2 miliony m3 dřeva, což je 104 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31. 12. 2021?

1,1 milionů m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Situace se v roce 2021 výrazně zlepšila, zásadně problematické lokality zde neevidujeme.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31. 12. 2021?

3 392 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 1 650 hektarů a vysadit 7,6 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 580 hektarech.