Jihočeský kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

V Jihočeském kraji podnik vytěžil od ledna do konce června 2019 celkem 550 235 m3 dříví, což představuje 40 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 324 940 m 3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR v Jihočeském kraji 1 150 388 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 1 384 096 m3, což je 120 % loňské těžby.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Podnik vytěžil celkem 668 837 m3 kůrovcového dřeva a 378 176 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou lesy v okolí Českého Rudolce a Českého Krumlova.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

1 572 ha

  • S jak velkou plochou počítáte pro umělé zalesňování v roce 2019 a kolik je to nových stromků?

Plánujeme výsadbu 4,7 milionů sazenic na 830 hektarech.