Stanoviště č. 10a – porost 265 G1

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
423 3K5 98 9 3,03 BO 73 791 261 25 32 26 výběr 27
          DB 14 137 45 26 30 26 9
          BK 8 80 26 25 34 26 9
          SM 4 55 18 26 28 26 0
          JD 1 16 5 27 45 28 0
          Sa: 1079         45

Stanoviště č. 10a - porost 265 G1 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Dospělá kmenovina s příměsí listnatých dřevin na stanovišti charakterizující dubovou bučinu s bikou na plošinách s podložím pleistocenních štěrkopísků a opuky. V letech 1995 a 1997 provedena nahodilá těžba ve výši 3 m3 po ploše.

Hospodářský záměr

Postupné zahájení obnovy porostu uvolňováním cílových stromů BK, DB, JD, BO k podpoření fruktifikace a pomístnou přípravou půdy, pod porostem zvyšovat jejich přirozenou obnovu. Ponechat doupné stromy. Prodloužit dobu obmýtí s cílem dosažení co největších hodnotových přírůstů mateřského porostu a zvýšení zastoupení listnáčů a jedle v přirozené obnově.