Stanoviště č. 2b – porost 256 D4

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
225 3K5 123 9 1,31 DB 87 378 289 26 34 24
          SM 10 66 50 28 40 26
          BO 3 16 12 28 44 28
          Sa : 460        

Stanoviště č. 2b - porost 256 D4Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Kyselá dubová bučina borůvková na plošině. Dubový porost se smrkem a borovicí v příměsi. V letech 1995 a 1996 bylo provedeno vytěžení souší po ploše v množství 7 m3 jehličnatého a 7 m3 listnatého dříví. V roce 1998 tvarový výběr s uvolněním cílových stromů DB, SM, BO v počtu 180 ks/ha. Vytěženo bylo 15 m3 jehličnatého a 42 m3 listnatého dříví.

Hospodářský záměr

Obnovu porostu realizovat podrostním způsobem. Cíle a postupy obdobné jako u porostu 256 D6.