Stanoviště č. 4 – porost 255 C4

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
265 2P1 94 8 8,39 BO 45 1563 186 29 36 30 TO 0,58 / 192
          DB 30 744 89 26 37 26 1,22 / 282
          SM 21 104 104 29 32 30 0,62 / 240
          JD 3 23 3 29 38 28
          HB 1 23 3 22 37 22 0,08 / 19
          Sa: 3222 385       2,50 / 733

Stanoviště č. 4 - porost 255 C4 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Nestejnorodá kmenovina na mírně zvlněné J expozici. Kyselá jedlová doubrava s bikou chlupatou na plošinách a v rovinatém terénu. Podloží jsou štěrkopískové překryvy na křídových slínech, půdní typ – oglejená slinovatka. V proředěných částech porostu je travní buřeň, pomístný nálet SM, BO.
V roce 1997 byla provedena obnovní těžba s cílem uvolnění nárostů BO na ploše 0,34 ha, SM na 0,66 ha a cílových vybraných stromů s preferencí DB. Záměrem je podpora fruktifikace a podchycení přirozeného zmlazení listnáčů a jedle po ploše. Vytěženo celkem 519 m3 jehličnatého a 44 m3 listnatého dříví. Vnos buku v roce 1995 v počtu 80 ks pod porostem s individuální ochranou proti poškození zvěří.

Hospodářský záměr

Porost zpřístupnit přibližovacími linkami po 30 m. Pro podchycení přirozeného zmlazení provést pomístnou přípravu půdy, maximálně podpořit přirozenou obnovu DB a JD v porostu. Buřeň redukovat i chemicky (roundup). Obnovní dobu prodloužit na 30 – 40 let s ohledem na sledovaný cíl. Přirozeně se obnovující jedli podržet co nejdéle pod mateřským porostem.