Stanoviště č. 5 – porost 266 D1

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
223 2K5 97 8 14,29 BO 75 3973 265 27 37 28 TO 0,59 / 171
          SM 17 974 68 26 31 26 0,48 / 157
          DB 7 286 20 25 35 26 0,13 / 31
          BK 1 39 3 26 32 26 0,10 / 23
          Sa: 5092         1,30 / 382

Stanoviště č. 5 - porost 266 D1 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Kyselá buková doubrava borůvková na plošinách s podložím pleistocenních štěrkopísků. Rozlehlá kmenovina, pomístně proředěná větrem s přirozeným zmlazením BOR, SM, méně DB a jednotlivě i JD. V roce 1995 byla provedena obnovní těžba okrajovou sečí s jednotlivým výběrem netvárných stromů po ploše s preferencí vybraných cílových stromů. Vytěženo bylo 480 m3 jehličnatého a 32 m3 listnatého dříví na ploše 0,98 ha. V letech 1995- 1996 byla celá vytěžená plocha připravena naoráním diskovými branami, nákladem 2 744 Kč, v roce 1996 byla plocha 0,35 ha zalesněna uměle DB v množství 2 500 ks sazenic 2/0 za 14 375 Kč s tím, že zbytek vytěžené plochy byl OSS vyjímkován ze zalesnění do roku 2000 s cílem obnovy přirozeným zmlazením BOR. V letech 1997 – 1998 bylo vytěženo nahodilou těžbou po ploše 35 m3 jehličnatého a 3 m3 listnatého dříví.

Hospodářský záměr

Porost zařazen do projektu spolupráce s holandskými státními lesy. Pro řádné obhospodařování podrostním způsobem je třeba plochu rozčlenit přibližovacími linkami po 30 m. Vybrat a označit kvalitní cílové stromy BO, DB, SM, JD, BK a těmto vytvářet podmínky pro maximální dosažení hodnotového přírůstu a fruktifikace jejich uvolňováním v koruně od konkurenčních stromů. Množství cílových stromů na ha cca 150 ks. Zmlazující se jedli ochránit proti škodám zvěří vhodným repelentem (Lanol N). Porost postupně obnovit podrostně s prodlouženou dobou obnovní, se snahou maximálně zvýšit zastoupení BK, JD, DB a v poslední fázi obnovy i BOR. Zmlazující se SM ponechat jako příměs a výplň.