Stanoviště č. 3a – porost 256 D1

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
423 3K5 13 10 0,84 BO 60 4 5 26 PR 0,84
          DB 40 3 0 24  

Stanoviště č. 3a - porost 256 D1 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Porost věkově diferencovaný s průměrnou kvalitou zastoupených dřevin. Typologicky je porost zařazen do kyselé dubové bučiny borůvkové. Geologický podklad – pleistocenní štěrkopísky s opukovým podložím.
V roce 1996 provedena úrovňová negativní prořezávka na ploše 0,84 ha s vynaloženými náklady na realizaci v částce 3 528 Kč. Nežádoucí jedinci nebyli důsledně odstraněni.

Hospodářský záměr

Výchovou podpořit silně zastoupený DB na úkor borovice, která zde nevykazuje příliš kvalitní znaky. Probírku provádět v úrovni a nadúrovni porostu (odstraňovat obrostlíky, předrostlíky) a to jak u DB tak i BOR. Současně provést rozčlenění porostu – využít stávající mezery po nahrnutém klestu.
Prořezávka vyznačena na zkusné ploše 10 x 10 m, vyznačeny k odstranění 2 borovice a 2 duby, tj. z celého porostu odstranit tímto zásahem cca 350 ks jedinců.

Po 40 let věku porostu se ve výchově zaměříme na výběr nadějných cílových stromů, které budeme uvolňovat k dosažení kvalitní a stabilní kostry porostu v počtu do 250 ks těchto stromů na ha. Ostatní vtroušené dřeviny z porostu nebudou odstraňovány (MD, BK).
Část nekvalitního listnatého dříví ponechat v porotu pro přirozený rozpad.
Cílem hospodaření je porost obnovit přirozenou obnovou pod porostem se zachováním nebo i rozšířením zastoupení listnáčů a zvýšení kvality zde rostoucí borovice.