Stanoviště č. 3c – porost 256 D2

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
423 3K5 25 10 1,58 BO 70 65 41 8 10 26 TV 2,20 / 8
          SM 20 32 20 9 10 24 0,64 / 12
          DB 10 5 3 7 8 24 0,32 / 0
          Sa: 102         20

Stanoviště č. 3c - porost 256 D2 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Porost ve fázi tyčoviny s převahou borovice a smrku v podúrovni, dub vtroušen. Stanoviště viz porost 256 D1, D3. Borovice průměrné kvality.
V roce 1996 provedena probírka s vytěžením 10 m3 jehličnatého dříví, převážně v úrovni negativním zásahem.
Vyznačena zkusná plocha 10 x 10 m – odstranit 2 stromy borovice (obrostlíky).

Hospodářský záměr

Výchovou podpořit zastoupený DB a zvýšit kvalitu borovice. Smrk ponechat v podúrovni. Prodloužit interval výchovy. Od cca 40 let věku porostu přejít na výchovné zásahy kladné, úrovňové s preferencí cílových vybraných stromů (cca 300 ks/ha). Cíl a záměr obdobný jako u porostu 256 D1 s tím, že by bylo vhodné zvýšit zastoupení listnatých dřevin (BK, LP) pro zlepšení půdních vlastností stanoviště a JD pro zvýšení stability porostu. BK, JD zavést již v počáteční fázi obnovy porostu, LP později. Do této doby vyřešit jejich ochranu před škodami zvěří.