Stanoviště č. 2a – porost 256 D6

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
223 2K5 87 9 1,59 BO 50 299 188 26 29 26 TV 0,79 / 12
          DB 45 206 130 24 24 24 0,72 / 4
          SM 5 37 23 27 32 28 0,08 / 0
          Sa : 542         1,59 / 16

Stanoviště č. 2a - porost 256 D6 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Kyselá buková doubrava borůvková na plošině s podložím pleistocenních štěrkopísků a jílovitopísčitou půdou.
Smíšený porost průměrné kvality druhově i výškově diferencovaný.
V roce 1996 výchovný zásah v úrovni s vytěžením 16 m3 jehličnatého a 2 m3 listnatého dříví.

Hospodářský záměr

Porost připravit na počáteční fázi obnovy podrostním způsobem s vyznačením cílových stromů DB, BOR v počtu cca do 200 ks/ha k dosažení jejich maximálního hodnotového přírůstu a podchycení fruktifikace pro zvýšení obnovy porostu přirozenou cestou, s pomístnou přípravou půdy po ploše a to i chemickou dle stavu buřeně. Budoucí těžební zásah volit s intenzitou 10 – 15 % zásoby porostu. Zachovat zastoupení dřevin, které je v současné době. Podsadbou zavést JD do 3 % zastoupení, ochrana proti škodám zvěří repelenty.