Stanoviště č. 6 – porost 273 A1

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
245 203 83 10 11,36 DB 50 2113 186 26 35 28 TV 5,68 / 129
          HB 35 1445 127 25 25 22 3,98 / 217
          LP 8 362 32 26 35 28 0,91 / 41
          BO 3 155 14 27 34 28 0,34 / 10
          MD 3 155 14 26 32 28 0,34 / 0
          SM 1 62 5 27 38 28 0,11 / 0
          Sa: 4292 378       11,36 / 397

Stanoviště č. 6 - porost 273 A1Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Jedlobuková doubrava s ostřicí prstnatou na rovině s opukovým podložím. Vysoce kvalitní porost DB, HB, LP pomístně se Zmlazující uvedenými dřevinami.
V roce 1995 provedeno vytěžení vývratů nahodilou těžbou v množství 17 m3 na ploše 0,05 ha. V roce 1996 byla plocha oplocena použitým pletivem v délce 150 m a zalesněna 450 sazenicemi BK. V letech 1996 – 1998 provedeno ožínání 2 x. Celkové náklady za výše uvedené činily 8 390 Kč.

Hospodářský záměr

Porost rozčlenit přibližovacími linkami po 30 m. Dub pěstovat v dlouhém obmýtí výběrem po ploše s preferencí kvalitních označených cílových stromů a to i HB, LP a ostatních vtroušených dřevin k dosažení maximálního hodnotového přírůstu. Pro zvýšení biologické ochrany porostu vyvěsit ptačí budky, ponechat doupné stromy.