Barácký potok PŠ 2014

 

 

Název projektu:  Barácký potok PŠ 2014

Registrační číslo:     16/002/08420/563/000165
Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, Operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Celkové uznatelné náklady: 2 670 523 Kč
Celková výše podpory EU: 1 321 908 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 1 348 615 Kč
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 03. 10. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 04. 08. 2017

Účelem tohoto projektu byla oprava zájmového úseku vodního toku. V minulosti byly na tomto úseku provedeny podélné a příčné úpravy, ale v důsledku povodní v srpnu 2014 byla kapacita koryta zanesením sedimentů snížena a podélné a příčné opevnění porušeno. Primárním cílem bylo odstranění sedimentů a následná oprava opevnění dna vodního toku, tj. stupňů a přehrážek, které byly přespárovány nebo stabilizovány lomovým kamenem. Výsledkem realizace je zlepšení mechanické odolnosti a stability opevnění a obnovení průtočné stability koryta. Stavba svým charakterem přispívá k ochránění okolních pozemků před zvýšenými průtoky v korytě toku a chrání tak obyvatelstvo před účinky povodňových průtoků.

Fotografie: