MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách

 
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020
Název projektu: MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách                       

Registrační číslo: 100290546

Prioritní osa 2, Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného užívání zdrojů,

Investiční priorita:

6d) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000

a ekologických infrastruktur

                        

Celkové uznatelné náklady: 1 350 324,51 €  z toho LČR  203 681,54 €
Celková výše podpory EU: 1 217 206,00 €  z toho LČR 173 129,30 €
Kraj: Ústecký / Erzgebirgskreis
Datum zahájení realizace projektu:   05. 07. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Projektový partneři: Staatsbetrieb Sachsenforst; Lesy České republiky, s.p.; Zweckverband Naturpark Erzgebirge Vogtland; Ústecký kraj; Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Výsledky projektu: revitalizace poškozených rašelinných biotopů (v Sasku cca. 98 ha Mothäuser Heide, v ČR cca. 10 ha Novoveského rašeliniště), letecké a laserscanové snímkování ploch v SRN, zlepšení aktuálního stavu druhů typických pro vrchoviště v rámci soustavy NATURA 2000, zvláště pak tetřívka obecného (výsadba vrb, bříz zlepšujících aktuální potravní nabídku pro tetřívka v ČR), hydrologický monitoring v ČR, obnovena naučná stezka rašeliniště „Stengelhaide“, posílení povědomí veřejnosti o ekologickém významu funkčních rašelinišť a o nutnosti jejich ochrany v obou státech.