Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Černá Hora

 

 

Název projektu: Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Černá Hora (bořivý vítr)

Registrační číslo: 20/011/08410/564/000022

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 3 801 300 Kč
Celková výše podpory EU: 1 881 643 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 1 919 657 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Cílem projektu bylo obnovit lesní porosty poškozené po větrné kalamitě, která postihla dané lokality v únoru a březnu roku 2020. Po vytěžení porostů byla v rámci projektu provedena příprava půdy a vysazeny nové dřeviny (borovice, modřín, dub, buk, jedle, javor, jilm, lípa a olše).Část ploch byla oplocena, v neoplocených částech byly stromky ošetřeny proti okusu zvěří nátěry. Dále byla provedena ochrana založených porostů proti buřeni vyžínáním. Celková plocha projektu 20,96 ha na revírech Bedřichov, Boskovice, Kuničky, Holštejn a Senetářov v okrese Blansko.