Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Náměšť (sucho)

 

 

Název projektu: Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Náměšť (sucho)

Registrační číslo: 20/011/08410/563/000020

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 17 995 123 Kč
Celková výše podpory z EU: 0,- Kč
Příspěvek z národních zdrojů:                   17 995 123
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 27.10.2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Cílem projektu bylo obnovit lesní porosty poškozené suchem. Po vytěžení porostů byla v rámci projektu provedena příprava půdy, část ploch byla drcena a vysazeny nové dřeviny (borovice, modřín, dub, buk, jedle, javor, lípa). Výsadby byly oploceny, v neoplocených částech byly stromky ošetřeny proti okusu zvěří nátěry. Dále byla provedena ochrana založených porostů proti buřeni vyžínáním. Celková plocha projektu 84,15 ha na revírech Osová a Pozďatín v okresech Žďár nad Sázavou a Třebíč.