Obnova lesa Vítkov

 

 

Název projektu:  Obnova lesních porostů LS Vítkov po kalamitě – sucho 2015

Registrační číslo:     16/002/08410/780/000321/001
Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 9 964 837 Kč
Celková výše podpory EU: 4 932 594 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 5 032 243 Kč
Kraj: Moravskoslezský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 20. 12. 2016

Z důvodu výkyvů meteorologických podmínek v souvislosti s probíhající globální změnou klimatu dochází k rozsáhlému chřadnutí smrkových porostů. Zejména v oblasti severní Moravy a Slezska, tedy i na území Lesní správy Vítkov, dochází k rozsáhlému odumírání celých lesních komplexů. Chřadnutím a odumíráním jsou postiženy smrkové porosty všech věkových stupňů založené uměle i z přirozené obnovy. Zásadním faktorem ovlivňujícím zdravotní stav a vitalitu lesních porostů se jeví nedostatek srážek zejména ve vegetačním období, tedy sucho. Projekt zahrnuje lesnická opatření pro obnovu lesního potenciálu porostů poškozených suchem na třech lesních hospodářských celcích – LHC Vítkov, LHC Hranice a LHC Frenštát p. R.. Výsledkem realizace lesnických opatření je snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy a obnova produkčního potenciálu lesa a všech ostatních funkcí lesa na ploše více než 80 ha.

Fotografie: