Obnova lesa Albrechtice

 

 

Název projektu:      Obnova lesních porostů poškozených suchem na LS Město Albrechtice

Registrační číslo:    17/005/08410/780/000410

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 2 140 755 Kč
Celková výše podpory EU: 1 059 673 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 1 081 082 Kč
Kraj: Moravskoslezský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. 10. 2018

Cílem projektu bylo eliminovat škody na lesních porostech, odumřelých vlivem dlouhodobého sucha a extrémních letních teplot v roce 2015. Realizací lesnických opatření na revírech Karlova hora, Krasov, Hošťálkovy, Jindřichov, Janov a Artmanov, byla úspěšně zahájena obnova lesního ekosystému a zahájen proces stabilizace lesa a jeho přirozené regenerace.

Na ploše 13, 61 ha byly vysazeny listnaté dřeviny a jedle. Na ochranu proti okusu zvěří bylo vybudováno téměř 7 km oplocení, nátěrem ošetřeno 228 tisíc kusů mladých stromků. Zarůstání buření bylo eliminováno vyžnutím plochy kolem výsadeb v rozsahu 47,5 ha.