Obnova lesních porostů po větrných kalamitách na LS Horní Blatná

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů po větrných kalamitách na LS Horní Blatná

Registrační číslo: 20/011/08410/341/000008

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

 

Celkové uznatelné náklady: 3 051 332 Kč
Celková výše podpory EU: 1 510 409 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 1 540 923 Kč
Kraj: Karlovarský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

 

Cílem projektu bylo zahájit proces obnovy funkčního potenciálu lesa ve všech jeho funkcích. Jedná se o katastrální území obcí Nejdek, Boží Dar, Děpoltovice, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jindřichovice, Kyselka, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Sadov, Šindelová, Tatrovice, Vysoká Pec, Černava, Dolní Nivy a Přebuz, která byla zasažena větrnou kalamitou. Lesní porosty byly vyvráceny a rozlámány v mimořádném rozsahu.

V rámci projektu byla realizována umělá obnova na ploše cca 54 ha, přičemž na cca 17 ha se vyskytuje přirozená obnova smrku a buku. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buření). Rovněž byla provedena chemická ochrana sazenic proti klikorohu borovému a okusu zvěří.

Výsadbou stanovištně vhodných dřevin pomocí tradičních lesnických postupů zajišťujících prostorovou, druhovou a věkovou pestrost obnovovaných porostů, bude docíleno lepšího zdravotního stavu lesních porostů a zvýšena jejich stabilita a odolnost vůči extrémním klimatickým jevům.

Před realizací:

Z realizace: