Ochrana biodiverzity

 

 

Název projektu:  Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch

Registrační číslo:     304021C927
Prioritní osa 2, Kvalitné životné prostredie, 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Celkové uznatelné náklady: 775 239,66 € z toho LČR 311 219,70 €
Celková výše podpory EU: 658 953,70 € z toho LČR 264 536,74 €
Kraj: Trenčiansky, Zlínský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Hlavním cílem projektu je obnova, zachování a ochrana biodiverzity v přeshraničním území Bílých Karpat a v Strážovských vrších. Nosnou aktivitou projektu je realizace společných opatření na předcházení a zhoršování stavu druhů, zachování druhů a biotopů v přeshraničním území revitalizací horských lučních společenstev, řízením a sledováním významných lučních a lesních biotopů. V rámci projektu budou provedeny výsadby plodonosných dřevin, doplněny (nehospodářské) druhy dřevin se sníženou početností populace, provedena změna nevhodné druhové skladby lesních porostů, provedena ochrana mladých lesních porostů proti ohryzu a loupání, vybudovaní přikrmovacích zařízení pro ochranu lesních biotopů, provedena úprava vodních biotopů a monitoring savců a lučních biotopů.

Fotografie: