Vzdělávání zaměstnanců LČR, s. p.

 

 

Název projektu:  Vzdělávání zaměstnanců společnosti Lesy České republiky

Registrační číslo:     CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004579
Prioritní osa OPZ:,  Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Celková výše podpory EU: 2 963 814 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2017
Datum ukončení realizace projektu: 28.2.2019

Projekt byl využit pro zvýšení manažerských dovedností (převážně) vedoucích zaměstnanců Lesů ČR, s.p. Projektu se rovněž účastnily 2 partnerské firmy – netVis, s.r.o. a Donativo, s.r.o. Na základě realizovaných projektových aktivit mohou účastníci dosahovat vyšší efektivity a výkonnosti a toto přenášet na své podřízené. Díky realizaci projektu jsme zvýšili manažerskou úroveň, posílili řídící a komunikační kompetence účastníků. Dosáhli jsme souladu mezi skutečnou a očekávanou řídící úrovní manažerů a vybraných specialistů podniku. Vzdělávání, které bylo podpořeno projektem, splnilo 135 účastníků, kteří absolvovali alespoň 40 h. Na daný projekt byla poskytnuta podpora EU.