Operační program Zaměstnanost – Výzva 043

 

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti Lesy České republiky registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004579, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu

Společnost Lesy České republiky s.p. je významným zaměstnavatelem v rámci celé České republiky. Projekt využijeme pro zvýšení manažerských dovedností vedoucích pracovníků. Na základě realizovaných projektových aktivit tak budou moci dosahovat vyšší efektivity a výkonnosti a toto přenášet na své podřízené. V rámci projektu umožníme účast dalším 2 partnerským firmám netVis, s.r.o. a Donativo, s.r.o.

Cíle projektu
  • zvýšit úroveň znalostí a dovedností do projektu zapojených zaměstnanců, zajistit soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, a to v  manažerských a měkkých dovednostech,
  • zlepšit řešení obtížných situací při vedení lidí, organizování času k vyšší efektivitě a výkonnosti sebe sama a zejména svých podřízených zaměstnanců,
  • zvýšit odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců k vyšší konkurenceschopnosti firmy na trhu a na navýšení obratu a zisku firmy.
Předpokládané výsledky

Proškolení 149 osob, z toho ve věku 54+ 23 osob. Do projektu zapojení zaměstnanci jsou řazeni do kategorie CZ-ISCO-1.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU