Rekonstrukce jasanových porostů na polesí Hodonín

 

 

Název projektu: Rekonstrukce jasanových porostů na polesí Hodonín

Registrační číslo: 20/011/08410/564/000021

Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů; Podopatření 8.4 Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi;

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 

Celkové uznatelné náklady: 1 838 037 Kč
Celková výše podpory EU: 909 828
Příspěvek z národních zdrojů: 928 209 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 01. 01. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Účelem tohoto projektu byla rekonstrukce odumírajících jasanových porostů na polesí Hodonín Lesního závodu Židlochovice. V posledních letech tyto porosty odumírají v důsledku vřeckovýtrusné zkázy jasanů, jedná se o houbové onemocnění způsobené houbou Hymenoscyphus pseudoalbidus, tzv. nekróza jasanu – Chalara fraxinea. Poškozené porosty byly obnoveny umělou výsadbou s převahou dubu s přimíšeným bukem a javorem. Projekt zahrnoval přípravu půdy před zalesněním včetně následné ochrany založených porostů – ožínáním, aplikací herbicidu, kypřením půdy, postřikem proti padlí dubovému a zřízením oplocenek. Výsledkem projektu je úspěšná obnova vybraných porostů, kde došlo k obnově produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí na plochách s rozpadajícími se jasanovými porosty.