Společné kořeny neznají hranice

 

 

Název projektu: Společné kořeny neznají hranice

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/01/001, FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Prioritní osa 2, Kvalitní životní prostředí, 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu, oblast podpory: 092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu

Celkové uznatelné náklady: 18 675,99 €
Celková výše podpory EU: 15 874,59 €
Kraj: Trenčiansky, Zlínský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. 10. 2019

Projekt Společné kořeny neznají hranice byl realizován Lesy České republiky, s.p. společně s přeshraničním partnerem LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. Cílem a výstupem projektu bylo veřejnosti představit lesnictví a myslivost. Výstupem projektu byla knižní publikace o historii bývalého majetku rodu Dreherů na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Vlárského průsmyku a šlechtického rodu Berchtoldů v oblasti Chřibů. Oba rody byly spjaty s lesnictvím, myslivostí a přírodou v pohraničním území. Kromě knihy bylo vydáno také DVD, které kopíruje obě částí knihy slovem i obrazem. Jak v oblasti Antonstálu, tak také u Muzea myslivosti a lesnictví Buchlov byly instalovány QR kódy s informacemi o přírodním dědictví a historii dané oblasti. Součástí projektu byl také slavnostní křest publikace a DVD.