Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch

 
Název projektu: Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch                                  

 

Registrační číslo:  304021C927

Prioritní osa 2, Kvalitné životné prostredie, 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území                               

Celkové uznatelné náklady:   775 239,66 €
Celková výše podpory EU: 658 953,70 €, z toho LČR 264 537,00  €
Kraj: Trenčiansky, Zlínský
Datum zahájení realizace projektu:     1. 7. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

 Vedoucí partner: Lesy Slovenské republiky, státní podnik. Hlavní přeshraniční partner: Lesy České republiky, s.p.

Hlavním cílem projektu je obnova, zachování a ochrana biodiverzity v přeshraničním území Bílých Karpat a v Strážovských vrších. Nosnou aktivitou projektu byla realizace společných opatření na předcházení a zhoršování stavu druhů, zachování druhů a biotopů v přeshraničním území revitalizací horských lučních společenstev, řízením a sledováním významných lučních a lesních biotopů.

V rámci projektu byly provedeny výsadby plodonosných dřevin, doplněny nehospodářské druhy dřevin se sníženou početností populace do lesních porostů, provedena změna nevhodné druhové skladby lesních porostů, provedena ochrana mladých lesních porostů proti ohryzu a loupání, dále byly vybudované přikrmovací zařízení pro lesní zvěř za účelem ochrany lesních biotopů, provedena byla stavba a úprava vodních biotopů a mokřadů. Partnerem projektu byl realizován ve Strážovských vrších a v Bílých Karpatech monitoring lučních biotopů a oba partneři projektu realizovali také monitoring savců. Projekt obsahoval vybudování společného přeshraničního chodníku, který byl doplněn o aktivitu s dětmi s přechodem do Antonstálu v Bílých Karpatech.