Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov

Název projektu:      Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov                          

 

Registrační číslo:  304021S114

Prioritní osa 2, Kvalitné životné prostredie, 2.2 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Celkové uznatelné náklady:    700 036,14 €
Celková výše podpory EU: 595 030,71 €
Kraj: Žilinský, Zlínský
Datum zahájení realizace projektu:       1. 3. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2022

Cílem projektu je zachovat biologickou rozmanitost v přeshraničním území prováděním vegetačních opatření proti erozi půdy, která zabrání zhoršování stavu druhů a stanovišť. Horské části Moravskoslezských Beskyd a Malé Fatry jsou oblasti, kde jsou lesní ekosystémy z velké části poškozeny abiotickými a biotickými škodlivými činiteli. Společné činnosti partnerů jsou zaměřeny na společná lesnická opatření k obnově druhově bohatých a stabilních lesních ekosystémů. Tím se zachová biologická rozmanitost a zároveň se zvýší hodnota stanovišť, což bude mít dopad na cílové skupiny.