Aktualizace platných norem – červen až listopad

Datum publikace:

Odebírané řady

01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství

Odvětvové technické normy

TNV 75 Vodní hospodářství
TNO 83 Odpadové hospodářství

V měsících červnu až listopadu došlo k aktualizaci těchto norem:

Nové normy:

ČSN ISO 14050 (01 0950) Environmentální management – Slovník – 6.2010
ČSN EN 1315 (48 0053) Třídění kulatiny podle rozměrů – 8.2010
ČSN EN 1313-1 (49 0025) Kulatina a řezivo – Dovolené úchylky a přednostní rozměry – 8.2010
ČSN P CEN/TS 839 (49 0663) Ochranné prostředky na dřevo – 6.2010
ČSN EN 46-1 (49 0694) Ochranné prostředky na dřevo – 6.2010
ČSN EN 46-2 (49 0694) Ochranné prostředky na dřevo – 6.2010
ČSN P CEN/TS 15717 (49 2129) Parkety – Všeobecná směrnice pro montáž – 9.2010
ČSN EN 13226 (49 2130) Dřevěné podlahoviny – 6.2010
ČSN P CEN/TS 13307-2 (49 2145) Dřevěné lepené hranoly a přířezy pro nekonstrukční použití – 5.2010
ČSN P CEN/TS 12872 (49 2605) Desky na bázi dřeva – 9.2010
ČSN EN 622-4 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – 6.2010
ČSN EN 622-5 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – 6.2010
ČSN 49 3160 Rakve – 11.2010
ČSN EN 848-1 + A1 (49 6123) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – 5.2010
ČSN EN 848-2 + A1 (49 6123) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – 5.2010
ČSN EN 859 + A1 (49 6126) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – 5.2010
ČSN EN 15129 (73 0041) Antiseizmické konstrukční úpravy – 7.2010
ČSN 73 0402 Značky velečin v geodézii a kartografii – 10.2010
ČSN 73 0415 Geodetické body – 10.2010
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – 9.2010
ČSN EN 15254-5 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – 5.2010
ČSN EN 1366-4 + A1 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – 10.2010
ČSN EN 1366-5 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – 8.2010
ČSN EN 13381-8 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti….. 10.2010
ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – 6.2010
ČSN EN 15269-1 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti …7.2010
ČSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkoušení reakce výrobků na oheň – 10.2010
ČSN EN ISO 9239-1 (73 0888) Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – 11.2010
ČSN EN 14490 (73 1055) Provádění speciálních geotechnických prací – 10.2010
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb – 9.2010
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů – 9.2010
ČSN EN 12350-8 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – 10.2010
ČSN EN 12350-9 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – 10.2010
ČSN EN 12350-10 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – 10.2010
ČSN EN 12350-11 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – 10.2010
ČSN EN 12350-12 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – 10.2010
ČSN EN 12390-6 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – 6.2010
ČSN P CEN/TS 12390-11 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – 6.2010
ČSN 73 1350 Zkoušení pórobetonu – 8.2010
ČSN 73 1353 Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu – 8.2010
ČSN 73 1355 Stanovení trvanlivost pórobetonu – 8.2010
ČSN 73 1356 Stanovení délkových změn pórobetonu – 8.2010
ČSN 73 1357 Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu – 8.2010
ČSN 73 1358 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů – 8.2010
ČSN EN 12269-2 (73 1363) Stanovení soudržnosti ocelové výztuže … 8.2010
ČSN EN 15304 (73 1367) Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování  … 8.2010
ČSN EN 1999-1-2/NA (73 1501) National Annex – Eurocode 9: Design of aluminium structures – 8.2010
ČSN EN 1999-1-4/NA (73 1501) National Annex – Eurocode 9: Design of aluminium structures – 8.2010
ČSN EN 1999-1-5/NA (73 1501) National Annex – Eurocode 9: Design of aluminium structures – 8.2010
ČSN EN 384 (73 1712) Konstrukční dřevo – 10.2010
ČSN EN 1912 + A4 (73 1713) Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – 9.2010
ČSN EN 1058 (73 1715) Desky na bázi dřeva – 6.2010
ČSN EN 12871 (73 1719) Desky na bázi dřeva – 8.2010
ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí – 6.2010
ČSN EN 206-9 (73 2403) Beton – 8.2010
ČSN EN 14250 (73 2814) Dřevěné konstrukce – 7.2010
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – 10.2010
ČSN EN 1857 (73 4208) Komíny – Konstrukční díly – 10.2010
ČSN EN 1858 (73 4209) Komíny – Konstrukční díly – 6.2010
ČSN EN 12697-5 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 7.2010
ČSN EN 12697-47 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 11.2010
ČSN EN 13036-1 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – 11.2010
ČSN P CEN/TS 13036-2 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 10.2010
ČSN P CEN/TS 15901-1 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 5.2010
ČSN P CEN/TS 15901-2 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 5.2010
ČSN P CEN/TS 15901-3 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 5.2010
ČSN P CEN/TS 15901-4 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 11.2010
ČSN P CEN/TS 15901-5 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 5.2010
ČSN P CEN/TS 15901-6 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 11.2010
ČSN P CEN/TS 15901-7 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 11.2010
ČSN P CEN/TS 15901-8 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 5.2010
ČSN P CEN/TS 15901-9 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 5.2010
ČSN P CEN/TS 15901-10 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a … – 5.2010
ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací – 8.2010
ČSN EN 13803-2 + A1 (73 6350) Železniční aplikace – Kolej – Parametry návrhu polohy koleje – 7.2010
ČSN EN 15689 (73 6352) Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – 6.2010
ČSN EN 13848-5 + A1(73 6359) Železniční aplikace –Kolej –Kvalita geometrie koleje – 10.2010
ČSN EN 13674-4 + A1 (73 6361) Železniční aplikace – Kolej – Kolejnice – 5.2010
ČSN EN 14811 + A1 (73 6363) Železniční aplikace – Kolej – Speciální kolejnice – 5.2010
ČSN EN 13146-9 (73 6375) Železniční aplikace – Kolej – Metody zkoušení systémů upevnění – 6.2010
ČSN EN 12966-1 + A1 (73 7033) Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky – 6.2010
ČSN ISO 6107-1 (75 0175) Jakost vod – Slovník – 7.2010
ČSN 75 2601 Malé vodní elektrárny – Základní požadavky – 11.2010
ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody – 6.2010
ČSN EN 806-4 (75 5410) Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – 9.2010
ČSN EN 15664-2 (75 5470) Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – 9.2010
ČSN EN 15848 (75 5480) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – 9.2010
ČSN EN 1278 (75 5832) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 9.2010
ČSN EN 13177 (75 5883) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 9.2010
ČSN EN 12485 (75 5889) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 10.2010
ČSN EN 1017 (75 5890) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 6.2010
ČSN EN 13052-1 (75 7332) Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – 10.2010
ČSN ISO 22743 (75 7478) Jakost vod – Stanovení síranů – 11.2010
ČSN ISO 16265 (75 7533) Jakost vod – Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) – 11.2010
ČSN EN 15708 (75 7719) Jakost vod – Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu … – 5.2010
ČSN EN 15843 (75 7725) Jakost vod – Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek – 7.2010 ČSN EN 14701-4 (75 8061) Charakteristika kalů – Filtrační vlastnosti – 8.2010

Opravy a změny norem

ČSN ISO 14004 (01 0904) Systémy environmentálního managementu – 9.2010 Změna Z1
ČSN ISO 14015 (01 0915) Environmentální management – 9.2010 Změna Z1
ČSN ISO 14025 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – 9.2010 Změna Z1
ČSN ISO 14050 (01 0950) Environmentální management – Slovník – 9.2010 Změna Z1
ČSN ISO 14063 (01 0963) Environmentální management – 9.2010 Změna Z1
ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin – 8.2010
ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 5.2010 Oprava 2
ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 10.2010 Změna A1
ČSN EN 1998-1 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 9.2010 Oprava 1
ČSN EN 1998-1 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 7.2010 Změna Z2
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce – 7.2010 Změna Z1
ČSN EN 1997-2 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – 10.2010 Oprava 1
ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – 6.2010 Oprava 1
ČSN EN 1996-2 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – 10.2010 Oprava 1
ČSN EN 1996-3 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – 10.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 6.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-1-6 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 6.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-1-8 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 7.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-1-9 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 6.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-1-11 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 6.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-1-12 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 6.2010 Oprava 1
ČSN 73 1411 Rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy … 9.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-4-1 (73 1441) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 6.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-4-2 (73 1442) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 6.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-4-3 (73 1443) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 6.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-5 (73 1451) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 6.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-6 (73 1460) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 5.2010 Oprava 1
ČSN 73 1495 Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí – 9.2010 Změna Z1
ČSN EN 1999-1-2 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – 10.2010 Oprava 1
ČSN EN 1999-1-4 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – 10.2010 Oprava 1
ČSN EN 1999-1-5 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – 10.2010 Oprava 1
ČSN EN 1995-1-2 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – 9.2010 Oprava 1
ČSN EN 1090-1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 9.2010 Změna Z1
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí – 9.2010 Změna Z4
ČSN 73 2602 Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií – 9.2010 Změna Z1
ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí – 9.2010 Změna Z5
ČSN EN 13084-7 (73 4220) Volně stojící komíny – 11.2010 Oprava 2
ČSN EN 1993-2 (73 6205) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 5.2010 Oprava 1
ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace – 7.2010 Změna Z1
ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody – 6.2010 Oprava 1
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody – 9.2010 Změna Z3
ČSN EN 1436 + A1 (73 7010) Vodorovné dopravní značení – 6.2010 Oprava 1
ČSN 73 7508 Železniční tunely – 5.2010 Změna Z1
ČSN EN 1302 (75 5816) Chem. výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 6.2010 Oprava1
ČSN EN 1302 (75 5816) Chem. výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 9.2010 Oprava2
ČSN EN 1018 (75 5891) Chem. výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 5.2010 Oprava2
ČSN EN 15030 (75 5892) Chem. výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -5.2010 Oprava1
ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – 9.2010 Změna Z1
ČSN 75 7477 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných síranů – 5.2010 Oprava 1
ČSN ISO 6060/Z1 (75 7522) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku – 6.2010 Oprava 1
ČSN EN ISO 21427-2 (75 7781) Hodnocení genotoxicity měřením indukce mikrojader – 5.2010 Oprava 1

Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekci Archiv LČR. – program sgArchiv IW – sekce normy.

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód