Církevní restituce na lesní správě Znojmo

Datum publikace:

Lesní správa Znojmo obdržela v průběhu let 2013-2014 celkem 37 výzev na vydání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Celkem se jednalo o 1 050 ha lesních pozemků, což představuje asi 6,5 % z původní výměry pozemků, na kterých LS Znojmo hospodaří.

 

Z celkového počtu výzev bylo k dnešnímu dni vydáno 21 případů, 11 výzev bylo zamítnuto jako nedůvodné, 2 výzvy byly předány k vyřízení na lesní závod Židlochovice a v řešení na Státním pozemkovém úřadě jsou ještě 3 výzvy na majetek. Zde nedošlo mezi Lesy ČR a církevním subjektem k uzavření dohody o vydání. Protokolárně tak bylo dosud církvi předáno 912 ha převážně lesních pozemků. Největší díl vydaného majetku byl předán církevním řádům, a to Klášteru dominikánů Znojmo – 485 ha, Královské kanonii premonstrátů na Strahově – 245 ha a Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou – dosud 57 ha lesních pozemků. Zbývajících 125 ha pozemků připadlo na jednotlivé římskokatolické farnosti (19 případů).

V dalším období se tak očekává již pouze vydání asi 145 ha lesních pozemků Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Na tento majetek ale byla podána Městem Znojmem žaloba na určení vlastnického práva, a proto k jeho vydání může dojít až po rozhodnutí příslušného soudu. Výsledek tohoto rozhodnutí však nelze předem odhadnout.

Tím dojde k završení procesu církevních restitucí na území Lesní správy Znojmo.

Ing. Radek Veškrna
referent pro katastr a restituce, LS Znojmo

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód