Přírodní rezervace Sněžná kotlina

Datum publikace:

Na příkrých jihovýchodních svazích Červené hory (1 322 m n. m.), jedné z „tisícovek“ Hrubého Jeseníku, se nachází Přírodní rezervace Sněžná kotlina. Rozkládá se na pozemcích ve správě Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Jeseník, v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, cca 4 km od obce Bělá pod Pradědem.
snezna-kotlina-z-letadla-30.jpg 

Území rezervace Sněžná kotlina je karovitým údolím, jehož dnešní podobu utvářela eroze svahových ledovců, mrazové zvětrávání a posun svrchních půdních horizontů po zmrzlém povrchu.   I dnes se v místních stržích drží sníh až do pozdního jara, odtud pochází název Sněžná kotlina.

Přírodní rezervace Sněžná kotlina byla vyhlášena 1. června 1998 na území o rozloze 104 ha. Nadmořská výška rezervace se pohybuje v rozmezí 980 až 1320 m. Důvodem jejího vyhlášení je ochrana ekosystému horských strží. Sněžná kotlina  je rovněž významná botanická lokalita.

V zimním období se ve Sněžné kotlině ukládá velké množství sněhu, který svým posunem a plazením po strmých svazích (lavinové území) narušuje vegetační kryt, půdní povrch a skalní podloží, čímž na některých místech znemožňuje nástup lesa. Zajímavá je vegetace pramenišť a strží, kde roste hořec tečkovaný a v nejbohatší populaci v celých Jeseníkách kapradina žebrovice různolistá . Z dalších významných druhů zde rostou např. violka žlutá sudetská , violka dvoukvětá , sasanka narcisokvětá , plavuník alpský , oměj šalamounek.

Na podzim roku 2009 postihla Přírodní rezervaci Sněžná kotlina větrná kalamita, při které bylo poškozeno přes 400 stromů soustředěných na malé ploše. V případě nezpracování tohoto poměrně velkého množství pro kůrovce atraktivního dříví, by hrozilo napadení okolních stojících zdravých stromů a mohl by to být začátek kůrovcové kalamity, jak ji známe například ze Šumavy. Po počátečních komplikacích a nepochopení vážnosti situace ze strany orgánu ochrany přírody se s pomocí státní správy lesů toto dříví podařilo těžebně zpracovat a asanovat proti kůrovcům. Ošetřené dříví zůstalo v lese. V současné době je díky provedeným opatřením situace ve Sněžné kotlině stabilizována a pro monitorování výskytu kůrovců je v rezervaci umístěno dostatek obranných a kontrolních opatření, tak zvaných feromonových lapačů.

Jak se k rezervaci dostanete? Pokud se vydáte k rezervaci autem, pak nesnadnější cesta je z Červenohorského sedla, kde můžete pohodlně zaparkovat. Odtud je Sněžná kotlina vzdálena jen cca 2,5 km po celoročně volně přístupné hřebenové červené turistické stezce. V lokalitě nazvané Bílý sloup odbočuje z této turistické trasy žlutá značka, která vede po hranici rezervace a přes vrchol Červené hory. V zimě může být stezka uzavřena z důvodu nebezpečí výskytu lavin. Nedaleko vrcholu Červené hory se nachází rozcestník U kamenného okna, kde se otevírá nádherná vyhlídka směrem do údolí říčky Bělé. Nejbližší autobusová zastávka se nachází na trase Šumperk – Jeseník také na Červenohorském sedle a nejbližší vlaková zastávka je v Koutech nad Desnou, což je okolo 8 km.

Ing. Jiří Pňáček, Ph.D.

(foto:Sněžná kotlina z letadla)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód