Plzeňský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Zpracujeme asi 951 tisíc m3 dříví.

  • Kolik m3 kalamitního dřeva podnik vytěžil ke 30. 06. 2022?

Celkem 56 tisíc m3 a dalších 19 tisíc m3 dřeva jsme využili na kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte letošní vývoj kalamity v tomto kraji ke 30.6.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

V roce 2022 pokračuje pozitivní trend z minulého roku. Více zasažené jsou lesy na Domažlicku.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 06. 2022?

2 151 hektarů

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme zalesnit téměř 1,5 tisíc hektarů a vysadit 6,2 miliony sazenic.