Plzeňský kraj

Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021?

  • Plánujeme vytěžit milion m3, což je 94 % loňské těžby.
  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

404 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými jsou v tomto kraji lesy v okolí Domažlic, Přimdy a Stříbra.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 6. 2021?

2 275 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 1 490 hektarů a vysadit téměř 7,8 milionů sazenic. Do 30. 6. jsme vysadili 4,3 miliony sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 450 hektarech.