Plzeňský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Plánujeme vytěžit 951 000 m3, což je 105 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021?

905 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Situace se v roce 2021 výrazně zlepšila, zásadně problematické lokality zde neevidujeme

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2021?

2 094 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 1 250 hektarů a vysadit téměř 6,8 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 390 hektarech.