Plzeňský kraj

  • Kolik % lesů v kraji Lesy ČR spravují

Lesy ČR spravují 42 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik do 30.6. v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem?

Celkem 407 000 m3, z toho 242 000 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik m3 dřeva podnik v kraji do 30.6. vytěžil kvůli poškození větrem?

Bylo to 128 000 m3.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to % loňské těžby?

Plánujeme vytěžit 974 000 m3, což je 112 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji je okolí Horšovského Týna, Klatovska a okolí Přimdy.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke konci letošního června?

1 600 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme zalesnit plochu 830 hektarů a sazenic plánujeme vysadit 5 130 000 ks.