Plzeňský kraj

  • Kolik procent lesů v kraji Lesy ČR spravují?

Lesy ČR spravují 42 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik v roce 2020 v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem a poškozeného větrem?

Celkem jsme v kraji vytěžili 1 082 000 m3 dřeva, z toho 857 000 m3 kůrovcového a 144 000 m3 poškozeného větrem.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021 a kolik je to % loňské těžby?

Plánujeme vytěžit 1 068 000 m3, což je 99 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými jsou v tomto kraji lesy v okolí Horšovského Týna, Klatov, Stříbra a Přimdy.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 1. 1. 2021?

2 156 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji zalesnit v roce 2021 a kolika sazenicemi? Na jaké ploše počítáte s přirozenou obnovou?

Plánujeme zalesnit 1 208 hektarů 7 172 000 sazenicemi. S přirozenou obnovou počítáme na 185 hektarech.