Plzeňský kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

V Plzeňském kraji podnik vytěžil od ledna do konce června 2019 celkem 293 308 m3 dříví, což představuje 41 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 143 189 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR v Plzeňském kraji 714 498 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 713 713 m3, což je srovnatelné s loňskou těžbou.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Podnik vytěžil celkem 398 218 m3 kůrovcového dřeva a 151 111 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Nejpostiženějšími oblastmi v tomto kraji jsou lesy v okolí Stříbra a Klatov.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

1 586 ha

  • S jak velkou plochou počítáte pro umělé zalesňování v roce 2019 a kolik je to nových stromků?

Plánujeme výsadbu 4,6 milionů sazenic na 796 hektarech.