Plzeňský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2023?

Letos počítáme s těžbou 985 tisíc m3 dřeva.

  • Jaký objem kůrovcového dřeva podnik vytěžil k 31. 12. 2022?

Celkem to bylo 398 tisíc m3 a 24 tisíc m3 jsme využili na kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte loňský vývoj kalamity v tomto kraji k 31.12.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

V roce 2022 pokračuje pozitivní trend z roku 2021. Více kůrovcového dříví zpracováváme jen na Domažlicku.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31. 12. 2022?

K tomuto datu evidujeme 2 044 hektarů holých ploch.

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme zalesnit 1 342 hektarů a vysadit téměř 6,5 milionů sazenic.