Ústecký kraj

  • Kolik procent lesů v kraji Lesy ČR spravují?

Lesy ČR spravují 62 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik v roce 2020 v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem a poškozeného větrem?

Celkem se v kraji vytěžilo 1 048 000 m3 dřeva, z toho 808 000 m3 kůrovcového a 75 000 m3 poškozeného větrem.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021 a kolik je to % loňské těžby?

Plánujeme vytěžit 1 211 000 m3, což je 116 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými jsou v tomto kraji lesy na Rumbursku, Litoměřicku a Děčínsku.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 1. 1. 2021?

2049 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji zalesnit v roce 2021 a kolika sazenicemi? Na jaké ploše počítáte s přirozenou obnovou?

Plánujeme zalesnit 1 009 hektarů 5 387 000 sazenicemi. S přirozenou obnovou počítáme na 169 hektarech.