Ústecký kraj

  • Kolik m3 podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

V Ústeckém kraji podnik vytěžil od ledna do konce června 2019 celkem 224 449 m3 dříví, což představuje 52 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 88 112 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR v Ústeckém kraji 333 790 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 435 635 m3, což je 131 % loňské těžby.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Podnik vytěžil celkem 64 274 m3 kůrovcového dřeva a 183 852 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Nejvíce postiženou oblastí v tomto kraji je Rumbursko.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

1 153 ha

  • S jak velkou plochou počítáte pro umělé zalesňování v roce 2019 a kolik je to nových stromků?

Plánujeme výsadbu 5 milionů sazenic na 1 019 hektarech.