Ústecký kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Zpracujeme asi milion m3 dříví.

  • Kolik m3 kalamitního dřeva podnik vytěžil ke 30. 06. 2022?

Celkem 214 tisíc m3 a další 2 tisíce m3 dříví jsme využili na kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte letošní vývoj kalamity v tomto kraji ke 30.6.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

Kalamita pokračuje, ale už není tak intenzivní. Nejproblematičtější oblastí zůstává pásmo podél hranic s národním parkem České Švýcarsko.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 06. 2022?

3 818 hektarů

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme zalesnit 1,7 tisíc hektarů a vysadit 8,4 miliony sazenic.