Ústecký kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021?

Plánujeme vytěžit 1,2 miliony m3 dříví, což je 117 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

456 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené jsou v tomto kraji lesy v okolí Děčína a Rumburku.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 6. 2021?

2 138 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 1 080 hektarů a vysadit 5,4 miliony sazenic. Do 30. 6. jsme vysadili téměř 3,4 miliony sazenic. S přirozenou obnovou počítáme na 320 hektarech.