Ústecký kraj

  • Kolik % lesů v kraji Lesy ČR spravují

Lesy ČR spravují 62 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik do 30.6. v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem?

Celkem 357 000 m3, z toho 239 000 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik m3 dřeva podnik v kraji do 30.6. vytěžil kvůli poškození větrem?

Bylo to 52 000 m3.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to % loňské těžby?

Plánujeme vytěžit 675 000 m3, což je 118 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Rumbursko a Litoměřicko.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke konci letošního června?

1 500 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme zalesnit plochu 1 100 hektarů a sazenic plánujeme vysadit 5 600 000 ks.