Ústecký kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Plánujeme vytěžit 1 milion m3 dříví, což je 83 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021?

1,2 milionů m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené jsou v tomto kraji lesy v okolí Děčína a Rumburku.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2021?

3 151 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 1 700 hektarů a vysadit 10,2 milionů sazenic. S přirozenou obnovou počítáme na 390 hektarech.