Ústecký kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2023?

Letos počítáme s těžbou 702 tisíc m3 dříví.

  • Kolik m3 kůrovcového dřeva podnik vytěžil k 31. 12. 2022?

Bylo to celkem 502 tisíc m3 a 2,5 tisíce m3 lapáků.

  • Jak hodnotíte loňský vývoj kalamity v tomto kraji k 31.12.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

Kalamitní území se díky počasí i lesnickým zásahům podstatně zmenšilo a v tomto trendu chceme pokračovat i v roce 2023. Nejrozsáhlejší kůrovcové těžby provádíme v pásmu podél hranic s národním parkem České Švýcarsko.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31. 12. 2022?

K tomuto datu evidujeme 3 913 hektarů holých ploch.

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme zalesnit 1 659 hektarů a vysadit 7,8 milionů sazenic.