Zlínský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Plánujeme vytěžit 480 000 m3, což je 104 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021?

460 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Situace se v roce 2021 výrazně zlepšila, zásadně problematické lokality zde neevidujeme

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2021?

718 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 380 hektarů a vysadit 2,6 milionů sazenic. Počítáme s přirozenou obnovou 360 hektarů lesa.