Zlínský kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

Ve Zlínském kraji podnik vytěžil od ledna do konce června 2019 celkem 272 796 m3 dříví, což představuje 45 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 126 345 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR ve Zlínském kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR ve Zlínském kraji 615 717 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje těžbu 601 150 m3, což je 98 % loňské těžby.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Podnik vytěžil celkem 372 402 m3 kůrovcového dřeva a 131 389 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti v kraji?

Rožnovsko

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

881 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme umělé zalesnění na ploše 409 ha a vysazení 2,9 milionů sazenic.