Zlínský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021?

Plánujeme vytěžit 498 000 m3, což je 94 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6.2021?

275 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Oblast není kalamitní, dílčí problémy jsou na Rožnovsku.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 6. 2021?

824 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 430 hektarů a vysadit 2,8 milionů sazenic. Do 30. 6. podnik vysadil 1,9 milionů sazenic. Počítáme s přirozenou obnovou 130 hektarů lesa.