Zlínský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Zpracujeme asi 480 tisíc m3 dříví.

  • Kolik m3 kalamitního dřeva podnik vytěžil ke 30. 06. 2022?

Celkem 12 tisíc m3 a dalších 5 tisíc m3 jsme využili jako kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte letošní vývoj kalamity v tomto kraji ke 30.6.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

V roce 2022 pokračuje pozitivní trend z minulého roku, takže v kraji už nemáme žádné kalamitní oblasti.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 06. 2022?

700 hektarů

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme zalesnit 594 hektarů a vysadit 2,2 miliony sazenic.