Obchodní aktuality

Ukončení provozu aukčního portálu na prodej dříví

Vážení obchodní partneři, Dne 18.2.2014 bude ukončen prodej dříví prostřednictví elektronických aukcí na www.softrade.cz/lesycr. Nová aplikace bude zpřístupněna od 13.2.2013. První aukce v aplikaci budou zveřejněny 19.2.2014 v 16:00 s možností podávání nabídek od 24.2.2014 v závislosti na zvoleném scénáři aukce (uzavřená, otevřená v ceně, holandská, holandská s navýšením ceny). Podrobnější informace budou včas zveřejňovány na www.lesycr.cz. V rámci plynulého přechodu na…

Zahájení pilotního projektu prodeje dříví nastojato formou prezenčních aukcí

Dne 28.11.2013 byla prostřednictvím zprostředkovatele soutěže f. FORESTA SG, a.s., vyhlášena veřejná obchodní soutěž „Prodej stojících stromů“. Otevřené jednání o ceně bude probíhat:Datum a čas: 12.12.2013 v 10:00 hodin Místo konání: Krajské ředitelství LČR ve Frýdku-Místku, zasedací místnost, Nádražní 2811, 738 01, Frýdek –Místek Rozvrh dne jednání o ceně: 9:00    Registrace účastníků 10:00    Zahájení jednání a následně jednotlivá…

Veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám na tendry od roku 2014

Na základě uskutečněného veřejného připomínkového řízení ke smluvním podmínkám veřejné zakázky na lesnické činnosti od roku 2014 bylo Lesům ČR zasláno 77 námětů, z nichž cca 1/3 byla částečně nebo zcela akceptována.Náměty byly zaslány jak profesními lesnickými a dřevozpracujícími svazy, tak jednotlivými podnikatelskými subjekty, které se pravidelně výběrových řízení Lesů ČR o lesnické činnosti účastní. Aktualizované znění smlouvy…

Přehled podaných nabídek

Dne 4.3.2013 proběhlo otevírání nabídek podaných na veřejnou zakázku „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1.6.2013+ “. Přehled podaných nabídek naleznete zde.

Korespondence s ÚOHS ve věci Tendrů 2012+

01 – Oznámení ÚOHS o zahájení správního řízení 2012+ 02 – Předběžné opatření 03 – Vyjádření LČR k zahájení správního řízení 04 – Rozklad LČR proti předběžnému opatření 05 – Výzva ÚOHS k vyjádření k podkladům rozhodnutí 06 – Vyjádření LČR k podkladům rozhodnutí 07 – Rozhodnutí ÚOHS o zastavení správního řízení 08 – Rozhodnutí ÚOHS o zrušení předběžného opatření 09 -…

Lesy České republiky, s. p. zahajují aukce dříví na pni (nastojato)

Cílem „aukcí nastojato“ je diferencovat přístup ke dříví, zejména umožněním přímého přístupu malým a středním dřevozpracovatelům ke dříví. Jejich konkurenční výhodou je pak regionalita, což ve svém důsledku naplňuje sociální funkce lesů jako jeden ze základních pilířů trvale udržitelného hospodaření, jakož i obsah definovaný „Dřevěnou knihou“.Lesy České republiky, s. p. připravily na lesních závodech 10 prodejních bloků,…

Prováděni lesnických činností s prodejem dříví „PŘI PNI“ – rok 2012+ – Přehled zájemců postupujících do druhého kola

25.8.2011 bylo zahájeno druhé kolo užšího řízení na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+“ (evid. č. VZ 60059587) rozesláním výzev k podání nabídky zájemcům, kteří postoupili do druhého kola.Přehled zájemců postupujících do druhého kola naleznete ZDE

NÁMĚTY K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ PĚSTEBNÍCH A TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ NA ROK 2012

Dnem 15.6.2011 uplynula lhůta stanovená pro zaslání námětů odbornou veřejností k vyhotovení závazné metodiky pro vyhotovení projektů pěstebních a těžebních činností na rok 2012. Lesy České republiky, s. p. děkují všem, kteří zaslali své náměty v řádně stanoveném termínu. Lesy České republiky, s. p., vyhodnotí a posoudí všechny obdržené náměty, přičemž akceptovatelné zohlední při tvorbě interního pokynu k zpracování projektů pěstebních…