Odborné publikace

Srnčí zvěř I.: odhad věku, zásady průběrného odstřelu

Výpravná publikace, celobarevně tištěná na křídovém papíru formátu A4, je výsledkem autorovy více než desetileté práce se srnčí zvěří držené v jeho domácím chovu. V deseti kapitolách věnovaných jednotlivým aspektům chovu srnčí zvěře popisuje autor výsledky svých praktických pozorování a výzkumu této naší nejčetnější domácí zvěře. Postupně jsou probrány tyto tematické okruhy: reprodukce srnčí zvěře aneb úspěch po…

Prohlédnout