Stanoviště č. 7 – porost 274 A6

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
245 203 119 8 10,15 DB 40 1420 140 28 45 26 TO 0,82 / 220
          HB 59 1818 179 24 33 22 0,44 / 96
          SM 1 46 5 29 38 28 0,01 / 3
          Sa: 3284         1,30 / 319

Stanoviště č. 7 - porost 274 A6 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Silná kmenovina s bohatým podrostem HB z náletu, místy silně proředěná ústupem SM, rozpracovaná v minulosti náseky. Jedlobuková doubrava s ostřicí prstnatou na rovině s opukovým podložím.
V roce 1997 provedena nahodilá těžba po ploše s vytěžením 21 m3 souší, z toho 17 m3 grafiozního dubu.

Hospodářský záměr

Porost rozčlenit přibližovacími linkami po 30 m. Označit kvalitní cílové stromy DB, SM, LP s cílem dosažení maximálního tloušťkového přírůstu a podpoření fruktifikace. Pod porostem provést pomístnou přípravu půdy k podpoře přirozeného zmlazení uvedených dřevin. Agresivně se zmlazující habr výchovou potlačovat! Ponechat v porostu doupné stromy a část neprodejného vytěženého dříví. Vyvěsit ptačí budky. Dub pěstovat v dlouhém obmýtí.