Stanoviště č. 8a – porost 259 B3

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
223 2M3 77 9 1,20 BO 95 361 301 23 26 24 TV 1,14 / 11
          DB 5 11 9 18 21 20 0,60 / 0
          Sa: 372 310       1,20 / 11

Stanoviště č. 8a - porost 259 B3 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Kvalitní porost borovice s příměsí vrůstavého dubu z podúrovně na kyselém stanovišti. Chudá buková doubrava borůvková na náhorní štěrkopískové terase, chudé sušší stanoviště. Bohatý nálet DB a BOR.
V roce 1997 provedena úrovňová probírka s preferencí kvalitního vrůstavého dubu a kvalitních (cílových) borovic v počtu 200 stromů na ha. Vytěženo 21 m3 jehličnatého dříví.

Hospodářský záměr

Postupné zvyšování kvality a stability porostu. Těžba jednotlivých stromů kladným úrovňovým výběrem. Porost při delším obmýtí a obnovní době bude celý přirozeně obnoven a zastoupení dubu zvýšeno alespoň na 30 %, SM v podúrovni ponechat.