Stanoviště č. 8b – porost 258 A3

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
223 2M3 80 9 13,26 BO 73 3086 233 23 29 24 TV 9,68 / 175
          DB 26 830 63 21 29 22 3,45 / 25
          SM 1 36 3 17 16 18 0,13 / 2
          Sa: 3952         13,26 / 202

Stanoviště č. 8b - porost 258 A3 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Stanoviště obdoba porostu 259 B3. Kvalitní borový porost s příměsí vrůstavého dubu do úrovně a smrku v podúrovni. DB a BOR se na stanovišti přirozeně zmlazují. V roce 1996 provedena úrovňová kladná probírka s vytěžením 230 m3 jehličnatého a 13 m3 listnatého dříví.

Hospodářský záměr

Doplnit zpřístupnění porostu približovacími linkami po 30 m. Označit kvalitní cílové stromy s upřednostňováním kvalitního vrůstavého DB. V dlouhodobém horizontu porost obnovit pouze přirozeně. Cílem je dosažení vysoké stability, druhové biodiverzity a kvality obnovovaného porostu.