Stanoviště č. 9 – porost 243 C2

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
263 2P5 62 9 5,11 BO 50 762 149 22 29 26 TV 2,56 / 70
          SM 40 669 131 21 21 26 2,04 / 46
          BŘ 5 55 11 22 29 24 0,26 / 18
          DBČ 3 31 6 19 20 22 0,15 / 0
          DB 2 23 5 20 24 24 0,10 / 0
          Sa: 1540         5,11 / 134

Stanoviště č. 9 - porost 243 C2 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Nestejnorodý porost v JV části s 98 % zastoupeném SM, mírně zvlněný terén, SV svah v dolní části zamokřený. Kyselá jedlová doubrava borůvková na plošinách a rovinatém terénu s podložím pleistocenních štěrkopísků a půdním typem oglejené slinovatky. Výchova ve smrkové části zanedbána (nedostatečná intenzita zásahu). V roce 1996 v porostu vytěženo nahodilou těžbou 7 m3 jehličnatého dříví.

Hospodářský záměr

Porost rozčlenit přibližovacími linkami po 30 m. Vybrat a označit kvalitní cílové stromy v množství cca 400 SM/ha, BOR 250 stromů/ha s maximální preferencí vtroušených listnatých dřevin. Výchovu zaměřit do úrovně porostu – viz ukázka části vyznačeného zásahu ve SM skupině porostu s intenzitou 12 – 15 % zásoby porostu (ve SM části až 40 m3/ha) 1 x za decenium. Zjistit štíhlostní koeficient a sledovat pravidelným měřením přírůst u cílových stromů.