Obnova lesa Náměšť nad Oslavou

 

 

Název projektu:  Obnova lesních porostů po ledovkové kalamitě na Lesní správě Náměšť nad Oslavou

Registrační číslo:     16/002/08410/564/000278
Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 1 634 533 Kč
Celková výše podpory EU: 794 415 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 810 465 Kč
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 24. 5. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 18. 12. 2017

Účelem tohoto projektu bylo obnovit lesní potenciál na plochách v celkové výměře 13 ha, jenž byl poškozen ledovkovou kalamitou. Primárním cílem projektu byla obnova lesních porostů a tím podpora veškerých produkčních a mimoprodukčních funkcí vázaných na lesní prostředí při dodržení veškerých legislativních norem a zásad přírodě blízkého hospodaření v lesích. Výsledkem realizace je zalesnění kalamitních ploch vzniklých v souvislosti s výše zmíněnou ledovkovou kalamitou, což přispělo k obnovení ekologické stability lesních porostů.

Fotografie: