Aktualizace platných norem – březen 2010

Datum publikace:

Odebírané řady

01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství

Odvětvové technické normy               

TNV 75  Vodní hospodářství
TNO 83  Odpadové hospodářství

V měsíci březnu došlo k aktualizaci těchto norem:

Nové normy

ČSN EN ISO 15927-3 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov – 2.2010
ČSN 73 0532 Akustika – 2.2010
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – 2.2010
ČSN EN 13501-1 + A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 2.2010
ČSN EN 13501-2 + A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 2.2010
ČSN EN 13501-3 + A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 2.2010
ČSN EN 13501-4 + A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 2.2010
ČSN EN 13501-5 + A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 2.2010
ČSN ISO 13785-1 (73 0890) Zkoušky reakce na oheň pro fasády – 2.2010
ČSN P CEN/TS 1992-4-1 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – 2.2010
ČSN P CEN/TS 1992-4-2 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – 2.2010
ČSN P CEN/TS 1992-4-3 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – 2.2010
ČSN P CEN/TS 1992-4-4 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – 2.2010
ČSN P CEN/TS 1992-4-5 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – 2.2010
ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců – 2.2010
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací – 2.2010
ČSN ISO 6107-5 (75 0175) Jakost vod – Slovník – 2.2010
ČSN ISO 6107-6 (75 0175) Jakost vod – Slovník – 2.2010
ČSN EN 12901 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 2.2010
ČSN EN 937 (75 5833) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 2.2010
ČSN P ISO/TS 13530 (75 7010) Jakost vod – 2.2010
ČSN ISO 5667-17 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – 2.2010
ČSN ISO 10523 (75 7365) Jakost vod – Stanovení pH – 2.2010
ČSN ISO 11423-1 (75 7559) Jakost vod – Stanovení benzenu a některých jeho derivátů – 2.2010
ČSN ISO 11423-2 (75 7559) Jakost vod – Stanovení benzenu a některých jeho derivátů – 2.2010
ČSN ISO 21458 (75 7582) Jakost vod – Stanovení glyfosátu a AMPA – 2.2010
ČSN ISO 20665 (75 7753) Jakost vod – Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia – 2.2010
ČSN ISO 20666 (75 7757) Jakost vod – Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus… – 2.2010

Opravy a změny norem

ČSN EN ISO 14001 (01 0901)  Systémy environmentálního managementu – 2.2010 Oprava 1
ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí – 2.2010 Změna Z1
ČSN EN 1990/A1 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí – 2.2010 Oprava 3
ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 2.2010 Oprava 1
ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 2.2010 Změnu Z1
ČSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 2.2010 Oprava 2
ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 2.2010 Oprava 1
ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 2.2010 Změna Z2
ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 2.2010 Oprava 1
ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 2.2010 Změna Z1
ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 2.2010 Změna Z1
ČSN EN 1991-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 2.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-5 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 2.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-1-7 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 2.2010 Oprava 1
ČSN EN 1994-1-1 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – 2.2010
Oprava 1
ČSN EN 1999-1-1 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – 2.2010 Změna A1
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací – 2.2010 Změna Z1
ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 2.2010 Změna Z1

Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekci Archiv LČR. – program sgArchiv IW – sekce normy.

Ivo Šlesinger

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód