Aktualizace platných norem – duben 2010

Datum publikace:

Odebírané řady

01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství

Odvětvové technické normy               

TNV 75 Vodní hospodářství
TNO 83 Odpadové hospodářství

V měsíci dubnu došlo k aktualizaci těchto norem:

Nové normy

ČSN EN 848-3+A2 (49 6123) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1218-5+A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1807+A1 (49 6125) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-5+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-6+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-7+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-5+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-8+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-9+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-10+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-11+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-12+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-13+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 1870-17+A2 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 12779+A1 (49 6132) Bezpečnost dřevozpracujících strojů  – 3.2010
ČSN EN 15269-20 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti…. – 3.2010
ČSN EN 12602 (73 1221) Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu – 3.2010
ČSN EN 1090-1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 3.2010
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky – 3.2010
ČSN EN 1856-1 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – 3.2010
ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – 3.2010
ČSN EN 14188-4 (73 6151) Zálivky a vložky do spár – 3.2010
ČSN EN 15466-1 (73 6152) Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka – 3.2010
ČSN EN 15466-2 (73 6152) Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka – 3.2010
ČSN EN 15466-3 (73 6152) Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka – 3.2010
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací – 3.2010
ČSN EN 1405 (75 5810) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 3.2010
ČSN EN 1406 (75 5811) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 3.2010
ČSN EN 973 (75 5886) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 3.2010
ČSN EN ISO 5667-15 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – 3.2010
ČSN 75 7385 Jakost vod – Stanovení železa a manganu – 3.2010
ČSN 75 7415 Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů po destilaci – 3.2010
ČSN 75 7477 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných síranů – 3.2010
ČSN ISO 25101 (75 7586) Jakost vod – Stanovení perfluoroktansulfonátu  (PFOS) … – 3.2010
ČSN P ISO/TS 11370 (75 7588) Jakost vod – Stanovení vybraných organických herbicidů – 3.2010
ČSN ISO 24293 (75 7589) Jakost vod – Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu – 3.2010
ČSN 75 7625 Jakost vod – Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou – 3.2010
ČSN 75 7837 Jakost vod – Stanovení koliformních baktérií v nedesinfikovaných vodách – 3.2010

Opravy a změny norem

ČSN EN 1927-2 (48 0064) Jehličnatá kulatina – Třídění podle jakosti – 3.2010 Oprava 1
ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí – 3.2010 Změna Z2
ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 3.2010 Změna Z2
ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 3.2010 Změna Z3
ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – 3.2010 Změna Z2
ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – 3.2010 Změna Z2 ČSN EN 1991-1-7 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – 3.2010 Změna Z1 ČSN EN 1991-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení konstrukcí – 3.2010 Změna Z1 ČSN EN 1991-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení konstrukcí – 3.2010 Změna Z2 ČSN EN 1998-1 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 3.2010 Změna Z1 ČSN EN 1998-2 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 3.2010 Změna Z1 ČSN EN 1998-3 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 3.2010 Změna Z1 ČSN EN 1998-4 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 3.2010 Změna Z1 ČSN EN 1998-5 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 3.2010 Změna Z1 ČSN EN 1998-6 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 3.2010 Změna Z1 ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – 3.2010 Oprava 1 ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1992-3 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-1-3 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-3 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Oprava 1
ČSN EN 1993-1-4 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-5 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-6 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-6/NA (73 1401) National Annex –Eurocode 3: Design of steel structures – 3.2010
ČSN EN 1993-1-7 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-7/NA (73 1401) National Annex –Eurocode 3: Design of steel structures – 3.2010
ČSN EN 1993-1-8 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-9 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-10 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-11 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-12 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1993-1-12/NA (73 1401) National Annex –Eurocode 3: Design of steel structures – 3.2010
ČSN EN 1993-3-1 (73 1431) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010
ČSN EN 1993-3-2 (73 1432) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010
ČSN EN 1993-4-1/NA (73 1441) National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – 3.2010
ČSN EN 1993-4-2/NA (73 1442) National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – 3.2010
ČSN EN 1993-4-3/NA (73 1443) National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – 3.2010
ČSN EN 1993-5/NA (73 1451) National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – 3.2010
ČSN EN 1993-6/NA (73 1460) National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – 3.2010
ČSN EN 1994-1-1 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobeton.  konstrukcí  – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1994-1-2 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobeton.  konstrukcí  – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1999-1-1 ( 73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 3.2010 Změna Z2
ČSN EN 1993-2 (73 6205) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN EN 1992-2 (73 6208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – 3.2010 Změna Z1
ČSN ISO 6107-3 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 3 – 3.2010 Změna Amd.1
ČSN ISO 6107-8 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 8 – 3.2010 Změna Amd.1
ČSN ISO 6060 (75 7522) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku – 3.2010 Změna Z1

Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekci Archiv LČR. – program sgArchiv IW – sekce normy.

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód