Aktualizace platných norem – květen 2010

Datum publikace:

Odebírané řady

01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství

Odvětvové technické normy            

TNV 75  Vodní hospodářství
TNO 83  Odpadové hospodářství

V měsíci květnu došlo k aktualizaci těchto norem:

Nové normy

ČSN EN 1870-14 +A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – 4.2010
ČSN EN 1870-15 +A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – 4.2010
ČSN EN 1870-16 +A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – 4.2010
ČSN 73 0020 Terminologie spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – 4.2010
ČSN ISO 12494 (73 0035) Zatížení konstrukcí námrazou – 4.2010
ČSN EN 15080-8 (73 0869) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – 4.2010
ČSN EN 15736 (73 1770) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – 4.2010
ČSN EN 15737 (73 1771) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – 4.2010
ČSN EN 13384-2+A1 (73 4206) Komíny – 4.2010
ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie – 4.2010
ČSN 75 2020 Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb – 4.2010
ČSN 75 5201 Navrhování úpraven vody – 4.2010

Opravy a změny norem

ČSN EN ISO 3822-3 (73 0536) Akustika – 4.2010 Změna A1
ČSN EN 13084-7 (73 4220) Volně stojící komíny – 4.2010 Oprava 1

Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekcin Archiv LČR. – program sgArchiv IW – sekce normy.

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód