Aktualizace platných norem – leden 2010

Datum publikace:

Odebírané řady:
01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství

Odvětvové technické normy:
TNV 75 Vodní hospodářství
TNO 83 Odpadové hospodářství

V měsíci lednu došlo k aktualizaci těchto norem:

 Nové normy

ČSN EN 1218-2 + A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čepovací stroje – 12.2009
ČSN EN 1218-3 + A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čepovací stroje – 12.2009
ČSN EN 1218-4 + A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čepovací stroje – 12.2009
ČSN EN ISO 3382-1 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – 12.2009
ČSN EN 1634-2 (73 0852) Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů … 12.2009
ČSN EN 1912 + A3 (73 1713) Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – 12.2009
ČSN EN 409 (73 1763) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – 12.2009
ČSN EN 1380 (73 1765) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – 12.2009
ČSN EN 14081-4 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu …12.2009
ČSN EN 13384-2 + A1 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – 12.2009
ČSN EN 1858 (73 4209) Komíny – Konstrukční díly – 12.2009
ČSN EN 15610 (73 6341) Železniční aplikace – Emise hluku – 12.2009
ČSN EN 14587-2 (73 6376) Železniční aplikace – Kolej – 12.2009
ČSN EN 15594 (73 6377) ) Železniční aplikace – Kolej – 12.2009

Opravy a změny norem

ČSN EN 1998-2 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 12.2009 Změna A1

Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekci Archiv LČR. – program sgArchiv IW – sekce normy.

Ivo Šlesinger

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód