Aktualizace platných norem – leden 2011

Datum publikace:

Odebírané řady:

01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství

Odvětvové technické normy:

TNV 75 Vodní hospodářství
TNO 83 Odpadové hospodářství

V měsíci lednu došlo k aktualizaci těchto norem:

Nové normy

 • ČSN EN 1014-1 (49 0603) Ochranné prostředky na dřevo – Kreozot a jím impregnované dřevo – 1.2011
 • ČSN EN 1014-2 (49 0603) Ochranné prostředky na dřevo – Kreozot a jím impregnované dřevo – 1.2011
 • ČSN EN 1014-3 (49 0603) Ochranné prostředky na dřevo – Kreozot a jím impregnované dřevo – 1.2011
 • ČSN EN 1014-4 (49 0603) Ochranné prostředky na dřevo – Kreozot a jím impregnované dřevo – 1.2011
 • ČSN EN 12490 (49 0676) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – 1.2011
 • ČSN EN 131-2 (493830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení – 1.2011
 • ČSN EN 14975 + A1 (49 3840) Půdní schody žebříkového typu – 1.2011
 • ČSN EN ISO 15186-2 (73 0509) Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí… – 1.2011
 • ČSN EN ISO 15186-3 (73 0509) Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí… – 1.2011
 • ČSN ISO 10848-4 (73 0513) Akustika – Laboratorní měření bočního přenosu zvuku … – 1.2011
 • ČSN EN ISO 12567-1 (730579) Tepelné chování oken a dveří – 1.2011
 • ČSN 73 6186 Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti… – 1.2011

Opravy a změny norem

 • ČSN EN 131-2 (49 3830) Žebříky – Požadavky, zkoušení, značení – 1.2011 Změna Z1
 • ČSN EN 1990/A1 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí – 1.2011 Oprava 4
 • ČSN ISO 12494 (73 0035) Zatížení konstrukcí námrazou – 1.2011Oprava 1
 • ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 1.2011Oprava 3
 • ČSN EN 1991-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 1.2011Oprava 1
 • ČSN EN 1998-2 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 1.2011 Oprava 1
 • ČSN EN 1998-3 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 1.2011 Oprava 1
 • ČSN EN 12354-5 (73 0512) Stavební akustika – 1.2011 Oprava 1
 • ČSN EN ISO 10052 (73 0541) Akustika – Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti …– 1.2011Změna A1
 • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – 1.2011Změna Z1
 • ČSN EN 1994-1-1 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobeton. konstrukcí – 1.2011 Změna Z2
 • ČSN EN 1991-2 (73 6203)Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 1.2011 Oprava 1
 • ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti – 1.2011

Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekci Archiv LČR. – program sgArchiv IW – sekce normy.

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód