Aktualizace platných norem – prosinec 2010

Datum publikace:

Odebírané řady

01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství

Odvětvové technické normy

TNV 75 Vodní hospodářství
TNO 83 Odpadové hospodářství

V prosinci došlo k aktualizaci těchto norem:

Nové normy

 • ČSN P CEN/TS 14464 (49 0646) Řezivo – Metoda stanovení kornatění – 12.2010
 • ČSN EN 15725 (73 0866) – Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 12.2010
 • ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – 12.2010
 • ČSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkoušení reakce výrobků na oheň – 12.2010
 • ČSN P CEN/TS 1992-4-1 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – Část 4-1 – 12.2010
 • ČSN P CEN/TS 1992-4-2 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – Část 4-2 – 12.2010
 • ČSN P CEN/TS 1992-4-3 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – Část 4-3 – 12.2010
 • ČSN P CEN/TS 1992-4-4 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – Část 4-4 – 12.2010
 • ČSN P CEN/TS 1992-4-5 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – Část 4-5 – 12.2010
 • ČSN EN ISO 8970 (73 2071) Dřevěné konstrukce – Zkoušení spojů s mechanickými spoj. prostředky – 12.2010
 • ČSN EN 14081-2 (73 2823) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu … – 12.2010
 • ČSN 73 6223 Ochranná zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami – 12.2010
 • ČSN EN 13803-1 (73 6350) Železniční aplikace – Kolej – Parametry návrhu polohy koleje – 12.2010
 • ČSN EN 14730-1 + A1 (73 6362) Železniční aplikace – Kolej – Aluminotermické svařování kolejnic – 12.2010
 • ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany – 12.2010
 • ČSN ISO 12890 (75 7763) Jakost vod – Stanovení toxicity pro embryon. a larvál. stadia sladkovod. ryb -12.2010
 • ČSN ISO 17995 (75 7875) Jakost vod – Stanovení termotolerantních baktérií rodu Campylobacter – 12.2010

Opravy a změny norem

 • ČSN EN 15193 (73 0327) Energetická náročnost budov – 12.2010 Oprava 1

Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekci Archiv LČR. – program sgArchiv IW – sekce normy.

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód