Léto na Zlínsku z pohledu lesníka

Datum publikace:

Letní měsíce jsou pro většinu lidí spojeny s představou pěkného, teplého počasí, prázdnin, dovolené, koupání, sportu a pobytu v přírodě. Pro lesníky Lesní správy v Rožnově pod Radhoštěm i dalších lesních správ státního podniku Lesů České republiky jsou však tyto měsíce ve znamení náročné a odpovědné práce zejména při ochraně lesů, ale i pěstování lesa, těžbě dříví, údržbě lesních cest a svážnic a dalších lesnických činnostech.
kalamita-dolni-becva.jpg 

Nástupem teplého počasí v červnu většinou vrcholí letní nálet obávaného hmyzího škůdce lesa, lýkožrouta smrkového.

Lesníci na lesní správě Rožnov pod Radhoštěm již v jarních měsících připravili skoro 430 ks lapáků a instalovali 350 ks lapačů na tohoto škůdce. V červnu je nutné lapáky asanovat, vyhodnotit intenzitu napadení, včas nakácet další série lapáků a instalovat další lapače na ohrožené lokality. Intenzivně se provádějí kontroly lapačů, do kterých se umisťují čerstvé feromonové návnady.

Při těchto kontrolách se zároveň vyhledávají, označují a okamžitě zadávají ke zpracování a asanaci stojící kůrovcem napadené stromy. Vše se eviduje i graficky v lesnických mapách, které pak slouží jako podklad pro obranná opatření na jaře příštího roku.

Pokračuje těžba dříví

Zároveň lesníci ve spolupráci s lesnickými firmami, které zabezpečují lesní práce, pokračují ve zpracování kalamitní těžby – stromů vyvrácených nebo zlomených větrem či sněhem. Kalamitní těžby na Lesní správě Rožnov pod Radhoštěm dosáhnou výše téměř 20 000 m3 dříví. Kalamitou poškozené kmeny jsou často napadeny právě kůrovcem, takže zpracování kalamitního dříví je základním kamenem ochrany lesa před tímto škůdcem.

Povodně vše zkomplikovaly       

Zima byla dlouhá s vysokou dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Po odtání sněhu nastalo období intenzívních vodních srážek, které vrcholily záplavami a sesuvy podmáčené půdy. Ve spojení s nárazovými větry to způsobilo další poškození jak lesních porostů, tak hlavně lesních cest a svážnic. Škody na Lesní správě Rožnov pod Radhoštěm se odhadují na více než dva miliony korun. S odstraňováním povodňových škod se započalo okamžitě a většina opatření je již provedena.

Povodně však zároveň zkomplikovaly práce při likvidaci kalamity. Speciální lesní traktory pro přibližování dříví nemohly být do lesních porostů nasazeny, protože půda byla podmáčená a v porostech, na svážnicích a na cestách by vznikly těžko odstranitelné erozní rýhy. Těžba polámaných a vyvrácených stromů proto začala mnohem později než obvykle a včasné zpracování kalamity letos vyžaduje mimořádné vypětí a nasazení všech sil.

Škůdci útočí

Ale to je jenom část lesnické práce v létě, i když velmi podstatná. Je zde celá řada činností a úkolů, které musí lesníci zajistit. I v letních měsících probíhá kontrola dalšího škůdce lesa – klikoroha borového, brouka, který může škodit na vysazených lesních kulturách smrku a borovice. Naštěstí se jeho výskyt zjistil a evidoval jen na několika lokalitách a jeho vliv byl včas eliminován postřikem. Provádí se také sledování výskytu bekyně mnišky a ploskohřbetky smrkové – motýlků, jejichž housenky při přemnožení škodí na lesních porostech. V červnu také lesníci dokončují evidenci a vyčíslení škod na lesních porostech způsobených hlavně jelení a srnčí zvěří.

Bohuslav Chasák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód