Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Aktuální problémy pěstování lesa

Sborník přednášek z odborného semináře (Opočno, 28. 11. 1. 2013), který pořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno. Cílem semináře bylo seznámení pracovníků praxe s aktuálními poznatky v oboru pěstování lesa (školkařství a zalesňování, obnovy a výchovy lesa). Sborník obsahuje odborné příspěvky přibližující některé současné poznatky o potřebné kvalitě krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro úspěšnou umělou obnovu lesa a zalesňování, o poloodrostcích a odrostcích nové generace, o katalogu obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin, o problematice netvárnosti borovic v nejmladších kulturách východního Polabí, o pěstování smrkových porostů na bývalých zemědělských půdách a o pěstování douglasky v podmínkách České republiky. Sborník je doplněn informací o knihovnických a informačních službách poskytovaných v rámci činnosti Výzkumné stanice Opočno. Sborník byl vydán v rámci realizace zakázky Ministerstva zemědělství „Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, obnovy lesa a zalesňování, včetně uplatnění biotechnologií“. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., touto formou poskytuje informace držitelům (vlastníkům a nájemcům) lesa s využitím průběžně doplňované databáze informací a poznatků z domácích i zahraničních zdrojů.

Vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, 2013.

Obmýtí

Sborník referátů ze semináře (Humpolec, 11. 11. 2010). který pořádaly Česká komora odborných lesních hospodářů a Česká lesnická společnost, o.s., pobočka Dendrologická, Dobřichovice, pod odbornou záštitou a za finančního přispění Ministerstva zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství. Stanovení doby obmýtí je dlouhodobá otázka produkce lesů, zpočátku se jeví jako ryze ekonomická. V poslední době se situace výrazně změnila; již není cílem lesního hospodáře dosáhnout maximální rozměry kulatiny – o přesílené dříví je zájem omezený. Problematiku ovlivňuje význam celospolečenských funkcí lesa a ochrana přírody. Přijatelným snížením doby obmýtí je možné dosáhnout rychlejší přeměny smrkových monokultur na nevhodných stanovištích. V ostatních porostech lze podporovat změnu druhové dřevinné skladby ke skladbě přirozené tak, jak je stanoveno v Národním lesnickém programu II.

Vydala Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2010.

Encyklopedie “Svět zvířat“

Zoologové až dosud zaznamenali takřka půldruhého milionu druhů živočichů, a přesto zdaleka nejsou se svou prací u konce, neboť mnoho koutů naší planety, počínaje tropickými pralesy a konče mořskými hlubinami, ještě nevydalo všechna svá tajemství. Odhady skutečné rozmanitosti žijících zvířat se přitom neustále zvyšují a z někdejších pěti či šesti milionů se už vyšplhaly ke třiceti, či dokonce k neuvěřitelným sto milionům druhů. Je naší výhodou, že dokážeme bohatost a mnohotvárnost přírodního prostředí vnímat. Na druhé straně, člověk po celou dobu své existence na úkor přírody žije. Už pravěcí lovci přispěli k rychlému zániku mamutů, ve starověku lidé vyhubili mnoho bezbranných zvířat na oceánských ostrovech a to, jak se Zemí zacházejí současné generace, vidíme denně kolem sebe. Přestože myšlenky ochrany přírody pronikají do povědomí lidstva, uplyne ještě hodně času, než si většina uvědomí, že přírodní zákony platí i pro člověka.

Máme-li vědět, co chránit, musíme znát svět, který nás obklopuje, do nejmenších podrobností. Nelze v této souvislosti nevzpomenout, že v roce 1926 vyšel Jirsíkův český překlad Brehmova Života zvířat ve dvanácti dílech. Po dalších třiceti letech, v roce 1956, pak vydalo nakladatelství Albatros sedmisvazkové dílo Světem zvířat, sestavené kolektivem zasvěcených autorů a s ilustracemi Antonína Pospíšila, jež se dočkalo řady reedicí. Přes značný časový odstup zůstávají obě tyto encyklopedie stěžejními prameny systematicky uspořádaných údajů o zvířatech. Mezitím však zoologie pokročila o notný kus dopředu. Přibyly nejen nové druhy, ale i řády a třídy živočichů, jiná zvířata naopak vymizela nebo se ocitla na pokraji vyhubení a o mnoha dalších jsou k dispozici nové, úplnější a přesnější informace. Ve snaze navázat na úspěšnou tradici připravili autoři s předními českými zoology pro nakladatelství Albatros novou encyklopedii Svět zvířat. Jak název napovídá, autoři se hlásí k odkazu předchozí encyklopedie Světem zvířat, na které většina z nás odrostla. Autoři cítí jako svou morální povinnost dát mladším generacím do ruky podobného, avšak modernějšího a doplněného průvodce živočišnou říší. Ve dvanácti dílech, věnovaných postupně všem skupinám obratlovců i bezobratlých, domácím zvířatům i tvorům chovaným pro zábavu, dostávají čtenáři do ruky nový pohled do říše zvířat, odpovídající stavu poznání na konci 20. století. Poučení v něm určitě najdou mladí i staří, laici i odborníci, žáci základních škol i univerzitní studenti. Encyklopedie zároveň uceleně představí i české ilustrátory, mnohé z nich znají spíše čtenáři v zahraničí než u nás.

Svět zvířat – svazek I: Savci (1)

Miloš Anděra

Všeobecná část, ptakořitní, vačnatci, chudozubí, hmyzožravci, tany, letuchy, letouni, primáti.

Svět zvířat – svazek II: Savci (2)

Miloš Anděra

Šelmy, luskouni, hrabáči, hlodavci.

Svět zvířat – svazek III: Savci (3)

Miloš Anděra a Jaroslav Červený

Kytovci, sirény, chobotnatci, damani, lichokopytníci, sudokopytníci, zajíci, bércouni.

Svět zvířat – svazek IV: Ptáci (1)

Karel Šťastný, Vladimír Bejček a Karel Hudec

Všeobecná část, pštrosi, tinamy, tučňáci, potáplice, potápky, trubkonosí, veslonozí, brodiví, plameňáci, vrubozobí, dravci, hrabaví.

Svět zvířat – svazek V: Ptáci (2)

Karel Šťastný, Vladimír Bejček a Pavel Vašák

Hoacinové, krátkokřídlí, dlouhokřídlí, stepokurové, měkkozubí, papoušci, kukačky, sovy, lelkové, svišťouni, myšáci, trogoni, srostloprstí, šplhavci.

Svět zvířat – svazek VI: Ptáci (3)

Karel Šťastný, Vladimír Bejček a Pavel Vašák

Pěvci.

Svět zvířat – svazek VII: Obojživelníci, plazi

Jiří Moravec

Obojživelníci: ocasatí, červoři, žáby. Plazi: želvy, krokodýli, halerie, ještěři, dvouplazi, hadi.

Svět zvířat – svazek VIII: Ryby (1)

Lubomír Hanel

Všeobecná část, lalokoploutví, dvojdyšní, chrupavčití, kostnatí.

Svět zvířat – svazek IX: Ryby (2)

Lubomír Hanel

Kostnatí, paryby, sliznatky, mihule, kopinatci, sumky, salpy, vršenky.

Svět zvířat – svazek X: Bezobratlí (1)

Vladimír Motyčka a Zdeněk Roller

Všechny skupiny kromě hmyzu.

Svět zvířat – svazek XI: Bezobratlí (2)

Jan Macek

Hmyz.

Svět zvířat – svazek XII: Domácí zvířata

Alena Červená, Miloš Anděra, Jiří Moravec, Lubomír Hanel a Helena Kholová

Na sestaveném přehledu domácích zvířat a „miláčků“ se autoři snaží ukázat, jak člověk dokáže – cíleným dlouhodobým šlechtěním či náhodným výběrem – proměnit původní divoké druhy v obdivuhodnou škálu desítek až stovek plemen či různých forem, zcela odlišných od předků, kteří stáli na počátku zdomácnění. Čtenář zde najde přehled jak nejběžnějších, tak i nejzajímavějších forem, které vznikly zásluhou člověka. Kromě základního popisu a popřípadě vyobrazení nechybějí údaje o jejich historii, využití a další pozoruhodnosti.

Svět pravěku

Bořivoj Záruba

Svět pravěku je doplňkový svazek encyklopedie Svět zvířat a nabízí čtenářům řadu pohledů na krajiny světů dávno zaniklých a představuje jejich podivuhodné obyvatele.

12 svazků a 13. doplňkový svazek vydalo nakladatelství Albatros, a.s., Praha, v letech 1997-2001.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód