Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

XIX. Sněm lesníků: Národní inventarizace lesů 2

Sborník ze XIX. Sněmu lesníků (Hradec Králové, 9. 11. 2016), který pořádaly Česká lesnická společnost, z. s., a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, za podpory Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky, s. p.

Národní inventarizace lesů je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu a vývoji lesů v České republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti, tak z hlediska hospodářského využití. V tomto sborníku představuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, další dílčí výstupy z druhého cyklu Národní inventarizace lesů z let 2011-2014, čímž navazuje na prezentaci prvních výsledků, které byly předneseny na XVIII. Sněmu lesníků v Hradci Králové dne 10. 11. 2015.

Vydala Česká lesnická společnost, z. s., Praha, ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, 2016.

Semenáček nebo sazenice? Problém listnatého krytokořenného sadebního materiálu

Sborník ze semináře (Brandýs nad Labem, 5. 10. 2016), který pořádala Česká lesnická společnost, z. s., za podpory Ministerstva zemědělství, Vojenských lesů a statků ČR, s. p., a Lesů České republiky, s. p.

Náplň tohoto semináře a jeho zaměření se dotýkalo pěstování listnatého krytokořenného sadebního materiálu v sadbovačích technologií „na vzduchovém polštáři“, u kterých dochází přirozeným prouděním vzduchu ke střihu a tvarování kořenů, čímž je výrazně omezeno deformování kořenového systému. Využitím této technologie dojde k vypěstování kvalitního sadebního materiálu lesních dřevin za jedno vegetační období.

Při sledování platných norem a vyhlášek u tohoto druhu sadebního materiálu dochází ke kolizi v názvosloví, na které chtěl tento seminář poukázat a zahájit tím proces provedení legislativních změn. Seminář byl rozdělen do dvou bloků, kdy první blok byl tvořen přednáškami a v druhém bloku byla praktická část na Správě lesních školek Lhota Vojenských lesů a statků ČR, s. p., kde byl tento typ sadebního materiálu předveden a zhodnocen účastníky semináře.

Vydala Česká lesnická společnost, z. s., Praha, 2016.

Vodní toky 2016

Sborník z odborné konference s mezinárodní účastí (Hradec Králové, 22. – 23. 11. 2016), kterou pořádaly Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Povodí Labe, s. p., Povodí Vltavy, s. p., Povodí Moravy, s. p., Povodí Odry, s. p., a Povodí Ohře, s. p., obsahuje příspěvky, které se věnovaly těmto okruhům problematiky: správa vodních toků, financování, legislativa, výzkum, extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně), plánování v oblasti vod a technická opatření na vodních tocích.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2016.

Dřeviny opadavé i stálezelené v ilustracích Věry Níčové

Jan Štursa

Z více než 400 000 dosud popsaných rostlin naší planety představují dřeviny jedny z nejpozoruhodnějších zástupců velké říše rostlin. Jejich biologické přednosti – dlouhověkost, dřevem vyztužená kostra a obrovská produkce semen – je předurčují k tomu, že mají naprosto dominantní postavení při přirozeném vývoji zemské vegetace. V průběhu dlouhých miliónů let dřeviny dokázaly osídlit nejrůznější kouty naší planety. Většinou nerostou osamoceně, ale soustřeďují se v řídkých nebo rozlehlých porostech – v lesích, hájích a ve křovinách, čímž se stávají jedním z nejvýznamnějších prvků v krajině téměř všech kontinentů. Dřeviny provázejí od prvopočátku i celý dlouhý vývoj lidské společnosti jako zdroj paliva, stavebního materiálu, potravin, léčivých nebo jedovatých látek, ale i prostého potěšení z tvarů a barev. Výrazně ovlivnily duševní a kulturní rozvoj lidstva v různých etapách civilizačního vývoje. V posledních třech stoletích stále stoupá obliba pěstování dřevin v parcích, zahradách i v lidských příbytcích, a tím i zájem o dostatek vhodných publikací, které by rozmanitý svět dřevin přibližovaly nejširší veřejnosti.

Nebylo proto jednoduché vybrat z bohaté nabídky pěstovatelných dřevin jen několik desítek těch nejvhodnějších, nejžádanějších nebo nejatraktivnějších. Publikace se snaží přiblížit zájemcům o tuto tematiku pouze ty dřeviny, jejichž pěstování se v našich evropských podmínkách nesetkává se zásadními problémy, i když právě klimatické podmínky jsou zde jedním ze základních limitů při výběru vhodných druhů dřevin do zahrad nebo parků. Je přitom zapotřebí mít na paměti podstatné rozdíly klimatu střední Evropy, zejména teploty a vlhkosti vzduchu oproti Evropě západní nebo jihozápadní. Ne všechny druhy snášejí bez úhony vlhké, studené a dlouhé zimní období střední Evropy, i když přirozeně rostou třeba v mnohem vyšších horských polohách Asie nebo Severní Ameriky. Některé z nich při pěstování ve střední Evropě vyžadují důslednou zimní ochranu, některé nesnášejí přímé zimní oslunění, příliš větrnou polohu nebo hluboce promrzající stanoviště.

Vydalo nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2016, v edici Artia.

Tajný život stromů

Co cítí a jak komunikují. Objevování fascinujícího světa.

Peter Wohlleben

Les je pro mnohé z nás vytouženým místem odpočinku. Je synonymem ticha a nedotčené přírody. Renomovaný lesník Peter Wohlleben nám dává nahlédnout do skrytého života stromů a odhaluje nečekané skutečnosti: stromy mají paměť, předávají si informace, pociťují bolesti, dokonce mohou dostat úpal a časem se jim tvoří vrásky. Mnohé stromy, jako například duby, spolu navzájem komunikují prostřednictvím vonných látek. V okamžiku, kdy je některý ze stromů napaden hmyzem, vysílá vůně jako signály a všechny stromy v okolí upozorní na nebezpečí. Peter Wohlleben čerpá ze svých dlouholetých zkušeností lesníka a ukazuje nám les ze zcela nové stránky. Jeho knížka, plná nových informací o stromech a lesích, přivádí čtenáře k úžasu nad zázraky přírody. Německý bestseller Tajný život stromů se již druhým rokem drží na žebříčku nejprodávanějších knih a získává si čtenáře ve stále více zemích.

Z německého originálu „Das geheime Leben der Bäume: Was sie fühlen, wie sie kommunizieren – die Entdeckung einer verborgener Welt“ z roku 2015 vydalo nakladatelství Kazda Václav, Rájec-Jestřebí, 2016.

Velká kniha o dřevě

Martin Patřičný

Martin Patřičný ve Velké knize o dřevě klade důraz na neopakovatelnost „materiálu“, který je s člověkem odjakživa, který byl živý. Dřevo se nevyrábí, bylo živé. Dřevo – to jsou těla stromů. Proto čtenář najde v knize i strom, z něhož bylo dřevo získáno. Kromě základních pohledů (především středový a tečný řez kmenem) nahlédne pod kůru (očka, rozdvojení kmene…). Přírodní záběry doplňují praktické výrobky: mísa, amulet, hračka, stolek … a také využití dřeva pro výtvarnou práci. Publikace obsahuje přes 40 druhů dřevin – zhruba o polovině z nich pojednává podrobně. Autor nezapomněl ani na ukázky málo používaných keřů a exotických dřevin. Kniha obsahuje kapitoly O dřevě s láskou, Vlastnosti dřeva, Práce se dřevem, Představení dřevin, Staré dřevo, Dřevo a umění. I díky Martinu Patřičnému se v poslední době vrací obliba dřeva, konec konců jeho „dřevěná“ výstava v Národním muzeu je ještě v živé paměti, poprvé u nás někdo vystavoval dřevo jako takové. Autor se také podílel v roce 2000 na vyhlášení Dne stromů …

Vydalo nakladatelství Fortuna Libri, s.r.o., Praha, 2016.

Lesy Českého státu

Stoletá lesnická tradice na jihu Čech 1918-2018
Národní památník zemřelých v lesnictví

Petr Martan

První část publikace pojednává o jihočeském lesnictví od doby vzniku Československé republiky až po existenci Národního parku Šumava. Autor zmiňuje i některé jihočeské lesnické osobnosti. Druhá část publikace obsahuje seznam lesních dělníků a lesníků, kteří zemřeli při práci v lese, pro les a při výkonu myslivosti. Jedná se o seznam za celé území České republiky za období let 1918-2015, který se bude dále doplňovat.

Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly vydala Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., Čkyně, 2016.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód