Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Proceedings of Central European Silviculture 2013 – Pěstování lesů ve střední Evropě

Sborník ze 14. mezinárodního sympozia (Kostelec nad Černými lesy, 2. – 3. 7. 2013) věnovaného diskusi otázek pěstování lesů, které pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, ve spolupráci s Národním lesnickým centrem – Lesnickým výzkumným ústavem ve Zvoleně, Mendelovou univerzitou v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultou, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumnou stanicí Opočno, a Technickou univerzitou ve Zvoleně, Lesnickou fakultou. Sborník příspěvků z konference „Pěstování lesů ve střední Evropě“ představuje výstupy z již 14. každoročního setkání pracovišť pěstování lesa z českých zemí a ze Slovenska.

Vydala Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, 2013.

Nejvyšší, nejobjemnější a nejstarší stromy světa

Erich Václav

Po uveřejnění dvou článků v časopise Lesnická práce č. 2/2013 a 4/2013 o nejvyšších stromech světa, sekvojích vždyzelených (Sequoia sempervirens), a o nejobjemnějších stromech světa, sekvojovcích obrovských (Sequoiadendron giganteum), které rostou v jediném státě USA, v Kalifornii, vznikla myšlenka využití dalších vybraných obrázků z archivu autora pro vznik větší publikace, kde textovou část tvoří oba články z časopisu Lesnická práce, doplněné kapitolou o nejstarších stromech světa, borovici osinaté (Pinus longaeva), která rovněž roste v Kalifornii a která je velmi příbuzná s další borovicí Pinus aristata, jejíž areál ale leží v Coloradu a Wyomingu. Z bohaté kolekce fotografií, která navazuje na textovou část a která co do rozsahu převyšuje text publikace, si čtenář může udělat i porovnání o poměru velikosti mezi člověkem a těmito obry rostlinné říše.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2013.

Krása stromů /z anglického originálu „The Beauty of Trees“/

Michael Jordan

Stromy jsou skutečným uměleckým dílem přírody; jejich rozsochaté větvě, drsná textura kmenů, spletité kořeny a neobyčejná různorodost plodů z nich činí rostliny téměř architektonických kvalit. Tato kniha představuje sto krásných a majestátních stromů. Od obrovských sekvojí vždyzelených – nejvyšších představitelů rostlinné říše – po téměř mystický dub, spojený s bezpočtem legend. Slovem i obrazem vzdává kniha hold nepřeberné různorodosti, ale také naprosté nenahraditelnosti stromů na světě. Tato publikace nabízí pohled do světa stromů a jejich charakteristických vlastností – od mohutných pokroucených vzdušných kořenů indického fíkovníku přes komplikovaně utvářené, svítivě karmínové květy australské korymbie fíkolisté až po neobvyklé plody a svěží listy jihoamerického ledvinovníku, známého spíše jako kešu. To vše je doplněno zajímavým vyprávěním. Michael Jordan totiž nezkoumá stromy pouze z pohledu botanika, ale připojuje spoustu pověstí, faktů a příběhů spjatých s jednotlivými druhy stromů, a odhaluje tak jejich nesmírný ekologický i kulturní význam. Více než 200 unikátních fotografií zobrazuje nejpůsobivější stromy světa snad ve všech barvách, které dokáže příroda vyčarovat. Fotografie zachycují poutavé detaily například květenství albízií, připomínající šperk, nebo téměř ornamentální vzory na borce borovice Bungeho – i celé stromy v jejich prostředí, a poskytují tak možnost poznat typické rysy jednotlivých druhů.

Vydala Euromedia Group, k.s. – Knižní klub, Praha, 2013.

Wildlife

sestavili Vladimír Bárta a Martina Bártová

Šestijazyčná slovensko-anglicko-česko-německo-polsko-ruská reprezentační fotografická publikace přibližuje část obrovského bohatství volně žijících karpatských živočichů. Dominují v ní zejména savci a ptáci, kteří jsou člověku odpradávna nejbližší. Slovenští fotografové, kteří se specializují na fotolovy volně žijící zvěře ve středoevropské přírodě, zdokumentovali pozoruhodný a člověku neznámý život medvědů, vlků, rysů, lišek, srnčí, jelení a černé zvěře. Nemohli zapomenout ani na největší savce v oblasti – zubry, ale ani na mufloní, daňčí a drobnou zvěř. Bohatě je zastoupena i ptačí říše, např. orel skalní, orel královský, sokol, různé druhy sov, soviček a zpěvného ptactva. Nechybějí zde obojživelníci a nejznámější zástupci hmyzu. Unikátní fotografie lovné zvěře jsou dílem dlouholetého a trpělivého vyčkávání fotografů na ten nejvhodnější okamžik. Vydařené fotografické snímky jsou doplněny průvodním slovem uznávaného zoologa Petera Urbana.

Vydal AB ART press, s.r.o., Slovenská Ľupča, 2012.

Okouzleni přírodou, okouzleni lovem = The Charms of the Wild

Václav Chaloupek a Jaroslav Vogeltanz

Reprezentativní fotopublikace téměř čtvercového formátu o rozměrech 300 x 325 mm filmového režiséra a scenáristy oblíbených večerníčků s přírodní tématikou, Václava Chaloupka, a zkušeného fotografa přírody, Jaroslava Vogeltanze, obsahuje barevné fotografie s tématikou zvěře, myslivosti a přírody. Kniha s českými a anglickými texty a popiskami je rozčleněna na čtyři části podle ročních období. V každé části čtenář najde uvozující text a bohatý výběr snímků charakteristických pro danou část roku. Většina snímků je opatřena stručnými popisky, některé osobními vzpomínkami autoru textu Václava Chaloupka na různé lovecké zážitky a příhody se zvěří. Kapitoly od sebe oddělují krátké citáty z děl Jana Vrby, Jaromíra Javůrka, Julia Komárka a Jaromíra Tomečka. V závěru knihy nechybí slovníček mysliveckých výrazů. Reprezentativní fotokolekci pohledů na zvěř v různých životních situacích a atraktivních detailů vhodně doplňují četné záběry přírody. V letním období se objevují již i fotografie myslivce a jeho čtyřnohého pomocníka, jichž postupně – s blížícím se podzimním vrcholem lovecké sezóny – přibývá. Hlavní prostor však zůstává zvěři a dalším živočichům, s nimiž se můžeme setkat v naší přírodě.

Vydalo nakladatelství Starý most, s.r.o., Plzeň, 2012.

Lovná zvěř /z německého originálu „Wildtierkunde“ – z nového rozšířeného vydání z roku 2010/

Ekkerhard Ophoven

Známý německý publicista připravil pro čtenáře z Německa, Rakouska a Švýcarska přehlednou publikaci o zvěři žijící v uvedených státech. Český překlad knihy je doplněný poznámkami o naší zvěři. Kniha popisuje jednotlivé druhy zvěře, biologii, výskyt, znaky, způsoby lovu a odhad věku zvěře. Celkem uvádí 130 představitelů zvěře, z nichž však značná část podle našeho zákona o myslivosti mezi zvěř nepatří nebo u nás ani nežije. Stručný a přehledný text je doplněn barevnými fotografiemi, pérovkami stopních drah, otisků stop apod.

Vydalo Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha, 2011.

Fotolovy 2 – naučte se fotografovat dobře zvířata v přírodě /encyklopedie grafika a fotografie/

Rostislav Stach

Fotografování zvířat v přírodě vyžaduje mnohem více než jenom stisknout spoušť fotoaparátu. Vedle nezbytného technického vybavení je potřeba také vědět, kde a jak můžete zvěř v přírodě najít, jak se k ní přiblížit, měli byste znát alespoň něco málo o zvycích fotografované zvěře a vědět, kdy je pro fotografování vhodná doba. Již druhé, výrazně přepracované a doplněné vydání knihy profesionálního fotografa Rostislava Stacha vám bude při fotografování zvěře zasvěceným průvodcem. Rady a doporučení, které zde najdete, jsou doplněny desítkami fotografií, které nadchnou nejen zájemce o fotografii, ale také všechny milovníky přírody. Cenné na publikaci je, že naprostá většina snímků pochází z prostředí, které je nám blízké a dostupné. Kniha však obsahuje i části, které se věnují fotografování exotických zvířat v nejznámějších národních parcích Ameriky a Afriky. Každý snímek je doplněn detailními technickými informacemi o použité technice i nastavení expozice. Fotografie v knize ale nejsou pouhým doprovodem textové části – pokud vás fotografování v přírodě skutečně zajímá, je potřeba, abyste snímkům věnovali více než jen zběžnou pozornost. Snažte se představit si, jak byste si pořízení takové fotografie připravili, jak byste fotografovali, a pokuste se ji napodobit. Podaří-li se vám to, jste na dobré cestě k vlastním skvělým fotografiím.

Vydal ZONER software, a.s., Brno, 2011. Druhé, výrazně přepracované a doplněné vydání (první vydání: rok 2007).

Jiří Uhlíř

Seznam nově zakoupených norem k datu 6. 12. 2013

  • ČSN EN ISO 16119-1 Třídicí znak: 470410 Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 1: Obecně Vydána: 1.10.2013
  • ČSN EN ISO 16119-2 Třídicí znak: 470410 Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné) Vydána: 1.10.2013
  • ČSN EN ISO 16119-3 Třídicí znak: 470410 Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury) Vydána: 1.10.2013
  • ČSN EN 335 Třídicí znak: 490080 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva Vydána: 1.9.2013
  • ČSN EN 1807-1 Třídicí znak: 496125 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Pásové pily – Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily Vydána: 1.10.2013
  • ČSN EN 1807-2 Třídicí znak: 496125 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Pásové pily – Část 2: Kmenové pásové pily Vydána: 1.10.2013
  • ČSN EN 1870-18 Třídicí znak: 496130 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 18: Formátovací kotoučové pily Vydána: 1.10.2013

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód