Středočeský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Plánujeme vytěžit 623 000 m3, což je 74 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021?

838 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženou oblastí v tomto kraji je Posázaví.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12. 2021?

1 745 hektarů.

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 1 150 hektarů a vysadit 7,1 miliony sazenic. Počítáme s přirozenou obnovou 150 hektarů.