Středočeský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021?

Plánujeme vytěžit 816 000 m3, což je 75 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

429 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené je v tomto kraji Vlašimsko.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 6. 2021?

1 475 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 1 010 hektarů a vysadit 6,2 miliony sazenic. Do 30. 6. jsme vysadili 3,4 miliony sazenic. Počítáme s přirozenou obnovou 300 hektarů.