Středočeský kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

Ve Středočeském kraji podnik od ledna do konce června 2019 celkem 280 726 m3 dříví, což představuje 52 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 150 347 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR ve Středočeském kraji 493 379 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 541 466 m3, což je 110 % loňské těžby.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Podnik vytěžil celkem 168 565 m3 kůrovcového dřeva a 212 438 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Kácovsko a okolí Konopiště.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

601 ha

  • S jak velkou plochou počítáte pro umělé zalesňování v roce 2019 a kolik je to nových stromků?

Plánujeme výsadbu 3 milionů sazenic na 468 hektarech.