Středočeský kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v roce 2019 a kolik kůrovcového?

Celkem 770 000 m3, z toho 581 000 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik m3 dřeva podnik v kraji v roce 2019 vytěžil kvůli poškození větrem?

Bylo to 76 000 m3.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to % loňské těžby?

Bude záležet hlavně na počasí, přesto letos počítáme s těžbou 969 000 m3 dřeva, což je 126 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Kácovsko a okolí Konopiště.

  • Jaký byl stav holin v tomto kraji ke konci roku 2019?

946 ha

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme výsadbu 5,6 milionů sazenic lesních dřevin na 866 hektarech. Bude samozřejmě záležet na přírodních podmínkách a počasí.