Stanoviště č. 8c – porost 243 D1

HS SLT věk  zak. vým. zast. dř. zás. zás/ha st. v  d 1,3 bon. předp. LHP
223 2M3 70 9 4,6 BO 97 1238 269 21 23 24 TV 4,46 / 75
          DB 3 28 6 20 21 22 0,14 / 0
          Sa: 1266         4,60 / 75

Stanoviště č. 8c - porost 243 D1 Popis porostu s provedeným hospodářským opatřením

Obdoba porostů 259 B3 a 258 A3.
V roce 1999 realizována kladná úrovňová probírka s vytěžením 67 m3 jehličnatého dříví.

Hospodářský záměr

Podobně jako u porostů 259 B3, 258 A3. Úrovňová pozitivní probírka, spojená s rozčleněním porostu a jeho přípravou na následnou přirozenou obnovu. Cílem je zvýšení podílu dubu a přimíšených listnatých dřevin.